Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 292 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):
Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier josefina.zidar@slu.se Vi hälsar djurskyddsansvariga på slakterier välkomna till årets slakteriträff!  På grund av det rådande pandemiläget så kommer

One Health Sweden-seminarium: “Antibiotic resistance in the shadow of Covid-19"

One Health Sweden-seminarium: “Antibiotic resistance in the shadow of Covid-19"

One Health Sweden-seminarium: “Antibiotic resistance in the shadow of Covid-19" simon.hallstan@slu.se 17 september 2020, 16:30 i Uppsala. Mer information på den engelska versionen av den här sidan

Yttranden

Här kan du läsa yttranden från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. 2020 Yttrande om djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn Yttrande om djurvälfärd vid utsättning av

Cronstedtdonation

Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges

Cronstedtdonation

Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges

Internationellt

Internationellt

Här hittar du mer information om internationella samarbeten och projekt.

Vetenskapliga rådet för djurskydd

Vetenskapliga rådet för djurskydd

SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill

NCP

NCP

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning samt för PARERE.

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Seminarier & kurser

Seminarier & kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med fokus på djurvälfärd. Fler av seminarierna streamas och/eller spelas in och kan ses i efterhand via vår hemsida.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis, och samordna aktiviteter, inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Loading…