Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 96 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):

Utbildning, träning och tävling med hästens välfärd i centrum

Ett utbildnings- och informationsmaterial om utbildning, träning och tävling med häst. Vad står det i djurskyddslagen och dess föreskrifter? Vad innebär det i praktiken?

Seminarier & utbildningar

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med fokus på djurvälfärd. Fler av seminarierna streamas och/eller spelas in och kan ses i efterhand via vår hemsida.

Medvetenhet, erfarenheter och åsikter om luftvägslidande hos hund

I en enkätundersökning riktad till svenska hundägare, hunduppfödare, veterinärer och utställningsdomare undersöktes erfarenheter och uppfattningar om hälsoproblem kopplade till utseendet hos

Årsrapport WOAH Europa

WOAH:s europeiska platttform för djurvälfärd har publicerat sin årsrapport för 2023. Den innehåller bl a information om aktiviteter kring djurtransporter, slakt, kontroll av hundpopulationer (

WOAH samverkande centrum

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) bildar tillsammans med Italiens motsvarighet, IZSAM, ett gemensamt WOAH samverkande centrum för djurskydd/djurvälfärd.

sammanfattning NordCAW seminarium häst

Den 29 november 2023 arrangerade NordCAW ett seminarium om hästars välfärd inom ridsporten. Ridsport engagerar många människor, men står inför flera utmaningar, både när det gäller att skydda

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare elin.spangenberg@slu.se From 1 jan 2024 ingår SCAW i institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se small white

Presentationer slakteriträff 22 september 2022

Här finns programmet för träffen för djurskyddsansvariga på slakterier, samt PDF-filer med presentationer som hölls under dagen. Program 22 september 2022 Presentation Lotta Berg Presentation Mattias

Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid

Publ. 2014. Åke Rutegård och Martin Wierup påstår i sitt DN Debattinlägg att de svenska reglerna för djurvälfärd inte baseras på fakta och riskvärdering. Men de har fel i sak. Dessutom nämner de inte

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

Loading…