Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 180 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):

Webbinarium - Sociala tjänstehundars välfärd

Sociala tjänstehundars välfärd futureonehealth@slu.se Välkommen till ett webbinarium om sociala tjänstehundars välfärd och hur den påverkas av hundarnas förutsättningar och arbetsuppgifter. 

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Kontaktpunkt slakt

Nationell kontaktpunkt för slakt och annan avlivning Om kontaktpunkt slakt Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell

Standardrutiner vid slakt

Nationella vägledningar Här hittar du de nationella svenska vägledningarna för god praxis vid slakt. Vägledning för god praxis nöt 2021.pdf Vägledning för god praxis, gris 2021.pdf Vägledning för god

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Vetenskapliga rådet för djurskydd

SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill

World Animal Day

Runt den 4 oktober arrangeras World Animal Day (WAD) på många platser jorden runt, för att uppmärksamma och förbättra djurens situation. Vid VH-fakulteten har etikämnet sedan 2016 arrangerat en årlig

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

NordCAW-seminarium

Den 30 september anordnar NordCAW sitt årliga seminarium om djurvälfärd. Temat på årets NordCAW -seminarium är "Improvements of dairy cattle welfare - development of further sustainable agriculture

Referensgrupper

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper. SCAW har representanter i: Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid

Publicerade artiklar

Vissa av Vetenskapliga Rådets yttranden kan bli publicerade i kortform som vetenskapliga artiklar, om expertgruppen som jobbat med yttrandet väljer att bearbeta det till en artikel. Här listas sådana

Loading…