Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 295 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):
NordCAW seminarium

NordCAW seminarium

elin.spangenberg@slu.se Den 30 september anordnar NordCAW sitt årliga seminarium om djurvälfärd. Temat på årets NordCAW-seminarium är "Improvements of dairy cattle welfare - development of further

NordCAW seminarium

NordCAW seminarium

elin.spangenberg@slu.se Den 30 september anordnar NordCAW sitt årliga seminarium om djurvälfärd. Temat på årets NordCAW-seminarium är "Improvements of dairy cattle welfare - development of further

NordCAW-seminarium

NordCAW-seminarium

Den 30 september anordnar NordCAW sitt årliga seminarium om djurvälfärd. Temat på årets NordCAW -seminarium är "Improvements of dairy cattle welfare - development of further sustainable agriculture

NordCAW-seminarium

NordCAW-seminarium

Den 30 september anordnar NordCAW sitt årliga seminarium om djurvälfärd. Temat på årets NordCAW -seminarium är "Improvements of dairy cattle welfare - development of further sustainable agriculture

Publicerade artiklar

Vissa av Vetenskapliga Rådets yttranden kan bli publicerade i kortform som vetenskapliga artiklar, om expertgruppen som jobbat med yttrandet väljer att bearbeta det till en artikel. Här listas sådana

Vetenskapliga rådet för djurskydd

Vetenskapliga rådet för djurskydd

SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill

Tidigare kurser och seminarier

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

elin.spangenberg@slu.se Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier.

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

elin.spangenberg@slu.se Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier.

Träffar djurskyddsansvariga slakterier

Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Anmälan till träffarna

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

2021 års djurskyddskonferens

2021 års djurskyddskonferens

elin.spangenberg@slu.se Den 30 november 2021 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens om aktuella frågor och forskning.

Loading…