Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 282 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):

Rapportserie

Här har vi samlat rapporter från SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd och ska identifiera, sammanställa

Halvdagsseminarium One Welfare

Halvdagsseminarium One Welfare

SAVE THE DATE! SCAW planerar tillsammans med sina nordiska och baltiska kollegor inom NordCAW ett halvdagsseminarium om One Welfare. One Welfare betonar olika samband mellan djurvälfärd, människans

Halvdagsseminarium One Welfare

Halvdagsseminarium One Welfare

SAVE THE DATE! SCAW planerar tillsammans med sina nordiska och baltiska kollegor inom NordCAW ett halvdagsseminarium om One Welfare. One Welfare betonar olika samband mellan djurvälfärd, människans

Nordiska 3R-seminarier

Nordiska 3R-seminarier

En grupp nordiska 3R center organiserar webinarier den 5-6 maj (11.30 – 13.30 CET) för att presentera nordisk forskning och utveckling inom de 3R:en. Program och information om anmälan finns under

Nordiska 3R-seminarier

Nordiska 3R-seminarier

En grupp nordiska 3R center organiserar webinarier den 5-6 maj (11.30 – 13.30 CET) för att presentera nordisk forskning och utveckling inom de 3R:en. Program och information om anmälan finns under

OIE-nytt QMRA

OIE-nytt QMRA

Doktorandkursen "Quantitative microbial risk assessment" genomförs på SLU i samarbete med OIE Joint Collaborating Centre for Food Safety in Asia and Pacific. Kursen behandlar riskbedömning enligt OIE

OIE-nytt QMRA

OIE-nytt QMRA

Doktorandkursen "Quantitative microbial risk assessment" genomförs på SLU i samarbete med OIE Joint Collaborating Centre for Food Safety in Asia and Pacific. Kursen behandlar riskbedömning enligt OIE

Rådets medlemmar

Rådets medlemmar

Lotta Berg , ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd Anders Herlin , universitetslektor, Institutionen för biosystem och teknologi Jan

SCAWS:s uppdrag

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis, och samordna aktiviteter, inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Tidigare kurser och seminarier

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Vetenskapliga rådet för djurskydd

Vetenskapliga rådet för djurskydd

SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill

Kontakt

Kontakt

Prof. Lotta Berg, CV Föreståndare, Ansvarig för Kontaktpunkt slakt SCAW.kontakt.slakt@slu.se Lotta.Berg@slu.se Tel: 0511-67 107 Dr. Elin Spangenberg, CV Kvalificerad handläggare elin.spangenberg@

Loading…