Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


Det finns 92 sidor som är taggade med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW):

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Årsredovisning 2021

I SCAW:s årsredovisning för 2021 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2021.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Årsredovisning 2022

Här kan du läsa om SCAW:s arbete under 2022.

Standardrutiner vid slakt

Nationella vägledningar Här hittar du de nationella svenska vägledningarna för god praxis vid slakt. Vägledning för god praxis, gris 2022.pdf Vägledning för god praxis nöt 2021.pdf Vägledning för god

Kontakt

Prof. Lotta Berg, CV Föreståndare, Ansvarig för Kontaktpunkt slakt SCAW.kontakt.slakt@slu.se Lotta.Berg@slu.se Tel: 0511-67 107 Dr. Elin Spangenberg, CV Kvalificerad handläggare elin.spangenberg@

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

Yttranden

Här kan du läsa yttranden från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. 2022 Yttrande om transport av dräktiga djur, transport av unga djur och åldersbestämning av foster Yttrande om hållande av vaktel

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du information och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Djurskyddskonferensen 2022

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman. Den senaste konferensen genomfördes den

djurskyddskonferens inspelning

Den 15 november arrangerades 2022 års djurskyddskonferens av Jordbruksverkets i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Den 15 november arrangerades Jordbruksverkets årliga

Rådets medlemmar

Lotta Berg , ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd Linda Keeling , professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Mikaela

Loading…