Rådets medlemmar

Senast ändrad: 27 augusti 2019

Lotta Berg, ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd

Helena Hansson, professor, Institutionen för ekonomi

Anders Herlin, universitetslektor, Institutionen för biosystem och teknologi

Jan Hultgren, universitetslektor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Magdalena Jacobson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper

Linda Keeling, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Christina Kolstrup, forskare, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Eva Sandberg, universitetslektor, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Helena Wall, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Lotta Rydhmer, professor, Institutionen för husdjursgenetik

Anna Jarmar, jurist, ledningskansliet SLU

Frida Lundmark Hedman, universitetsadjunkt, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

Margareta Steen, docent, biträdande föreståndare, Nationellt centrum för djurvälfärd

Elin Spangenberg, handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd


Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se