Rådets medlemmar

Senast ändrad: 04 mars 2021

Lotta Berg, ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd

Anders Herlin, universitetslektor, Institutionen för biosystem och teknologi

Jan Hultgren, universitetslektor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Magdalena Jacobson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper

Linda Keeling, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Mikaela Lindberg, universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Frida Lundmark Hedman, universitetsadjunkt, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Peter Lundqvist, professor, Institutionen för människa och samhälle

Lotta Rydhmer, professor, Institutionen för husdjursgenetik

Eva Sandberg, universitetslektor, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Elina Åsbjer, kvalificerad handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd

Ruben Hoffman, forskare, Institutionen för ekonomi, adjungerad

 

Elin Spangenberg, handläggare, kvalificerad handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se