Rådets medlemmar

Senast ändrad: 22 augusti 2023

Lotta Berg, ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd  

Linda Keeling, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Mikaela Lindberg, universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Frida Lundmark Hedman, universitetsadjunkt, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Lotta Rydhmer, professor, Institutionen för husdjursgenetik

Eva Sandberg, universitetslektor, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Evgenij Telezhenko, forskare, Institutionen för biosystem och tekniknologi

Anna Wallenbeck, universitetslektor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Ivar Vågsholm, professor, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Elina Åsbjer, kvalificerad handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd

 

Elin Spangenberg, handläggare, kvalificerad handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd


Kontaktinformation

vetenskapligtrad.djurskydd@slu.se