Rådets medlemmar

Senast ändrad: 30 januari 2019

Lotta Berg, ordförande, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Nationellt centrum för djurvälfärd

Dirk-Jan De Koning, professor, Institutionen för husdjursgenetik

Nils Fall, forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper

Helena Hansson, professor, Institutionen för ekonomi

Anders Herlin, universitetslektor, Institutionen för biosystem och teknologi

Jan Hultgren, universitetslektor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Magdalena Jacobson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper

Linda Keeling, professor, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Christina Kolstrup, forskare, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Linnea Littorin, jurist, ledningskansliet SLU

Eva Sandberg, universitetslektor, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Helena Wall, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Margareta Steen, docent, biträdande föreståndare, Nationellt centrum för djurvälfärd

Elin Spangenberg, Handläggare, Nationellt centrum för djurvälfärd


Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se