SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydds rapportserie

Senast ändrad: 21 december 2022

Här har vi samlat rapporter från SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd.

SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd och ska identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor.

Här hittar du SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydds rapportserie där yttranden omarbetats till rapporter med en inledande engelsk sammanfattning. Rapporterna, till skillnad mot yttrandena, är sökbara och kan därmed få större spridning.

Rapport 2021:5 Djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin, älg, björn och hare

Rapport 2021:4 Utsättning av djur för jakt och fiske

Rapport 2021:3 Grävlingars lidande vid grytanlagsprov med levande grävling

Rapport 2021:2 Jakt med pil och båge

Rapport 2021:1 Bedövning vid slakt av fisk

Rapport 2020:5 Utegående nötkreatur och får

Rapport 2020:4 Digital tillsynsteknik i djurhållning utomhus

Rapport 2020:3 Djurskydd inom grisuppfödning

Rapport 2020:2 Minkhållning i Sverige

Rapport 2020:1 Hållande av hund och katt


Kontaktinformation