SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydds rapportserie

Senast ändrad: 30 oktober 2023

Här har vi samlat rapporter från SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd.

SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd och ska identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor.

Här hittar du SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydds rapportserie där yttranden omarbetats till rapporter med en inledande engelsk sammanfattning. Rapporterna, till skillnad mot yttrandena, är sökbara och kan därmed få större spridning.

 


Kontaktinformation