Flygbildstolkningsinstruktioner

Senast ändrad: 03 mars 2023

Instruktion för Nationell Inventering av gräsmarker och lövskogar med hjälp av stereoflygbilder och ortofoton, år 2022. Allard, A. (red).

Flygbildsinventeringen av Havsstränder i THUF 2022 års inventering. Helena Forsman, H., Granholm, A-H., Allard, A., Press, A., Gardfjell, H., och Hagner, Å. 2022.

Instruktion för Nationell Inventering av gräsmarker och lövskogar med hjälp av stereoflygbilder och ortofoton, 2021. Allard, A. (red).

Judging cover of vegetation in the NILS Programme 2021. Allard, A, Nilsson, B. Pramborg K. and Gallegos, Å. 2021.

Nationell flygbildsinventering av gräsmarker och lövskogar med hjälp av ortofoton, NILS 2020. Sveriges lantbruksuniversitet, Institution för skoglig resurshushållning, Arbetsrapport 529, Umeå. Allard, A., Forsman, H., Hedenås, H. Nilsson, B. och Ranlund, Å. 

Instruktion för variabeln Markslag vid Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS varv 1, inventeringsår 2003-2007, 1970-80-talen och och 1950-60-talen. Allard, A. (red.). 2019.

Instruktion för flygbildsinventeringen vid Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2007. Allard, A. (red.). 2012. 

Instruktion för bildtolkningarbetet vid Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2005. Allard A, Nilsson B, Pramborg K, Ståhl G och Sundquist S.

Instruktion för bildtolkningarbetet vid Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2003. Allard A, Nilsson B, Pramborg K, Ståhl G och Sundquist S. 

Manual for aerial photo interpretation in the National Inventory of Landscapes in Sweden, NILS 2003. Allard A, Nilsson B, Pramborg K, Ståhl G och Sundquist S.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86