Flygbildstolkningsinstruktioner

Senast ändrad: 16 december 2019

Kontaktinformation

Pernilla Christensen, avdelningschef, vicedekan med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86

Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se