Flygbildstolkningsinstruktioner

Senast ändrad: 07 juni 2022

Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, avdelningschef institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86