Sveriges lantbruksuniversitet

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning. SITES finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och de ansvariga huvudmännen. SLU är värd och koordinator.

Publicerad: 07 november 2016 -