Administration av Skogsskada

Senast ändrad: 03 april 2024

Att registrera sig gör det enklare att rapporterna. Logga sedan in för att börja använda Skogsskada.


Kontaktinformation

Helena Hallqvist, forskningsassistent
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
helena.hallqvist@slu.se, 018-67 22 86, 0734-19 83 27