Om Skogsskada

Senast ändrad: 06 april 2017

Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Det omfattar skador orsakade av svampar, insekter och vilt samt abiotiska skador t.ex. frost eller torka. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i landet och det är därför angeläget att användarna rapporterar observationer av olika skador. Ett antal icke-skadegörande svampar och insekter beskrivs också eftersom de är allmänna, iögonenfallande eller skulle kunna förväxlas med skadegörare.

Skogsskada riktar sig till alla som är intresserade av skador på träd och skog. Systemet består av fem delar: Aktuellt, Diagnos, Rapport, Visa observerade skador samt Skadebeskrivningar.

AKTUELLT

På aktuelltsidorna presenteras de senast rapporterade skadorna. Här beskrivs också för säsongen särskilt omfattande skador, nyheter och tips.

DIAGNOS

Diagnoshjälpmedlet är en nyckel där användaren tar fram möjliga skadegörare genom att göra ett antal val utifrån observationer som trädslag och typ av skadegörare.

RAPPORT

Dina observationer om skador kan rapporteras och de samlas fortlöpande i en databas. Till rapporten bifogas uppgifter som beskriver skadan och dess geografiska läge. Alla rapporter är välkomna. De granskas och godkända rapporter används för att bygga upp ny kunskap och förbättra diagnoserna.

SKADEBESKRIVNINGAR

Här kan du söka bland flera hundra olika skadebeskrivningar. Varje skadeorsak beskrivs med text och bild, där utbredning, biologi, skoglig betydelse och annat belyses. Skogsskada kompletteras efter hand och listan utökas ständigt. Listan med skadebeskrivningar och deras innehåll utökas och kompletteras efter hand.

OBSERVERADE SKADOR

Information om inrapporterade skador kan sökas och presenteras i tabeller eller på karta.

COPYRIGHT

Texter, foton och teckningar får användas fritt i icke-kommersiellt syfte om källan anges. Namn på författare, fotograf och illustratör finns angivna i anslutning till presentationerna. För all annan användning gäller copyright eller särskild överenskommelse med upphovsman.

KVALITETSSÄKRING

Inskickad rapport om en skadeobservation publiceras direkt som preliminär. I fall då en skadeorsak anges som ospecificerad eller avser en 'ny' skadegörare kommer eventuellt publicering att göras efter granskning och komplettering. Varje rapport granskas av SLU:s experter. Godkända rapporter markeras. Vid granskningen kontrolleras rimligheten i rapporten och ibland kontaktas rapportören för kompletterande information om observationen.

Alla användare kan skicka in synpunkter om Skogsskada till projektledaren. Adress: Åke Lindelöw, Inst. för ekologi/skogsentomologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala. Epost: Ake.Lindelow@slu.se

MEDVERKANDE

Pia Barklund, patologi
Leif Hallbäcken, projektsamordnare
Åke Lindelöw, entomologi, projektledare
Lars Edenius, vilt

Kontakt

Versionshistorik

Version 6.05

 • Ändring av "pratbubblan" i kartorna
 • Fixat så att man nu kommer högst upp på sidan när man klickar på "Rapportera skada" och "Observerade skador" på sidan Skadebeskrivning
  (2017-01-25)

Version 6.04

 • Införande av fritextsökning skadegörare på sidan "Skadebeskrivning"
 • Införande av hämtning av data i csv/txt-format på sidan "Observerade skador"
  (2016-09-20)

Version 6.03

 • Införande av anonym-knapp på 'rapporteraspåret': 
  "Du kan välja att vara anonym. Då visas inte ditt namn publikt i Skogsskada."
  2016-05-04

Version 6.02

 • Införande av avbryt-knapp på alla sidor i rapportera-sidorna.
 • Rättning av fel av koordinater som ej visasdes korrekt i rapportkarta.
  2016-02-10

Version 6.01

 • Införande av ’Release notes’ och text om cookiehantering på sidan ’Om SkogsSkada’
 • Mindre ändringar i rullistorna för val av ’Skadad del av trädet’, ’Skadans orientering’, ’Utbredning i beståndet’ och 'Trädets/beståndets ålder’ på sidorna: ’Diagnos’, ’Rapportera’, ’Observerade skador’ och ’Skadebeskrivning’.
 • Ändring av rubriktext för fritextfältet ’Annan skadeorsak’ i formulär för att rapportera en skada.
 • Infärgning av skogsstyrelsedistrikt i kartan på sidan Observerade skador, för att få samma funktionalitet som sedan tidigare finns för kommun och län.
  2015-12-11

Version 6.00

Systemet är nu flyttat till ny teknisk plattform samt grafiskt uppfräschat. All funktionalitet från det tidigare systemet kvarstår och ett antal nyheter har införts. Bland dessa kan nämnas:

 • Möjlighet att söka skador inom ett geografiskt område genom egendefinierad polygon på karta.
 • Möjlighet att skapa personlig inloggning för att på så sätt spara sina användaruppgifter.
 • Möjlighet att filtrera/begränsa sökresultat efter initial sökning.
 • Möjlighet att exportera sökresultat till Excel.
  2015-04-15

Om cookies (webbkakor)

På Skogsskadas webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. 

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

På vissa delar av SLU:s webbplatser används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner (beställning av material etc.). Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbplatserna. Ingen personligt identifierbar information om besökaren, som e-post eller namn, lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Men vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.seKontaktinformation

ake.lindelow@slu.se, 018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: Ake.lindelow@slu.se