Om Skogsskada

Senast ändrad: 22 april 2024
Asplöv med bruna fläckar. Foto.

Skogsskada är ett webbaserat verktyg för att rapportera och identifiera skogsskador. Det omfattar skador orsakade av svampar och insekter samt abiotiska skador t.ex. frost eller torka.

Rapporterna används för att beskriva skadeläget i landet och det är därför angeläget att användarna rapporterar observationer av olika skador. Ett antal icke-skadegörande svampar och insekter beskrivs också eftersom de är allmänna, iögonenfallande eller skulle kunna förväxlas med skadegörare.

Ny version tas fram

Just nu pågår det ett projekt för att förbättra funktionerna i Skogsskada och förenkla rapporteringen. Den nya versionen planeras vara färdig under hösten 2024.

Alla användare kan skicka in synpunkter och förslag om förbättringar av Skogsskada till projektledaren:

Helena Hallqvist, projektledare
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
helena.hallqvist@slu.se, 018-67 22 86, 0734-19 83 27

Systemets fyra delar

Skogsskada riktar sig till alla som är intresserade av skador på träd och skog. Systemet består av fyra delar: Diagnos, Rapport, Skadebeskrivningar samt Visa observerade skador.

1. Diagnos

Diagnoshjälpmedlet är en nyckel där användaren tar fram möjliga skadegörare genom att göra ett antal val utifrån observationer som trädslag och typ av skadegörare. Ta en titt på diagnoshjälpmedlet här.

2. Rapport

Dina observationer om skador kan rapporteras och de samlas fortlöpande i en databas. Till rapporten bifogas uppgifter som beskriver skadan och dess geografiska läge. Alla rapporter är välkomna och granskas. Godkända rapporter används för att bygga upp ny kunskap och förbättra diagnoserna. Se rapporterna här.

3. Skadebeskrivningar

Här kan du söka bland flera hundra olika skadebeskrivningar. Varje skadeorsak beskrivs med text och bild, där utbredning, biologi, skoglig betydelse och annat belyses. Listan med skadebeskrivningar och deras innehåll utökas och kompletteras efter hand. Se skadebeskrivningar här.

4. Observerade skador

Information om inrapporterade skador kan sökas och presenteras i tabeller eller på karta och laddas ner. Godkända rapporter markeras med grönt och inte godkända med rött. Se observerade skador här.

Versionshistorik

Version 7.01

 • Licensiering av data och bilder
  Copyright på foton hanteras enligt Foto: <namn>, <organisation> som bildtext.
  För anonym redaktör (eller om fältet för fotograf lämnas tomt) visas istället för fotografens namn: ”Foto: Skogsskadaredaktionen, SLU.”
 • Bildtext visas vid granskning i samband med rapportering
 • Snabblänk till admin i menyn i rapportera-sidan för mobil (om man är inloggad)

  (2018-10-25)

Version 7.0

 • Ny rapportera-sida för mobil och surfplatta med responsiv design.

  Sidan är testad på
  mobil och surfplatta
  - Android, standardwebbläsaren och chrome
  - Iphone, safari och chrome

 • Skogsstyrelsedistrikten uppdaterade

  (2018-04-20)

Version 6.05

 • Ändring av "pratbubblan" i kartorna
 • Fixat så att man nu kommer högst upp på sidan när man klickar på "Rapportera skada" och "Observerade skador" på sidan Skadebeskrivning
  (2017-01-25)

Version 6.04

 • Införande av fritextsökning skadegörare på sidan "Skadebeskrivning"
 • Införande av hämtning av data i csv/txt-format på sidan "Observerade skador"
  (2016-09-20)

Version 6.03

 • Införande av anonym-knapp på 'rapporteraspåret': 
  "Du kan välja att vara anonym. Då visas inte ditt namn publikt i Skogsskada."
  2016-05-04

Version 6.02

 • Införande av avbryt-knapp på alla sidor i rapportera-sidorna.
 • Rättning av fel av koordinater som ej visasdes korrekt i rapportkarta.
  2016-02-10

Version 6.01

 • Införande av ’Release notes’ och text om cookiehantering på sidan ’Om SkogsSkada’
 • Mindre ändringar i rullistorna för val av ’Skadad del av trädet’, ’Skadans orientering’, ’Utbredning i beståndet’ och 'Trädets/beståndets ålder’ på sidorna: ’Diagnos’, ’Rapportera’, ’Observerade skador’ och ’Skadebeskrivning’.
 • Ändring av rubriktext för fritextfältet ’Annan skadeorsak’ i formulär för att rapportera en skada.
 • Infärgning av skogsstyrelsedistrikt i kartan på sidan Observerade skador, för att få samma funktionalitet som sedan tidigare finns för kommun och län.
  2015-12-11

Version 6.00

Systemet är nu flyttat till ny teknisk plattform samt grafiskt uppfräschat. All funktionalitet från det tidigare systemet kvarstår och ett antal nyheter har införts. Bland dessa kan nämnas:

 • Möjlighet att söka skador inom ett geografiskt område genom egendefinierad polygon på karta.
 • Möjlighet att skapa personlig inloggning för att på så sätt spara sina användaruppgifter.
 • Möjlighet att filtrera/begränsa sökresultat efter initial sökning.
 • Möjlighet att exportera sökresultat till Excel.
  2015-04-15

Om cookies (webbkakor)

På Skogsskadas webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. 

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

På vissa delar av SLU:s webbplatser används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner (beställning av material etc.). Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbplatserna. Ingen personligt identifierbar information om besökaren, som e-post eller namn, lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Men vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se


Användarvillkor

1 Allmänt

Skogsskada ägs och förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet. Uppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning.

Observationsdata och annan information i Skogsskada är öppna och tillgängliga för alla enligt Creative Commons licens CC0 (för bilder se avsnitt ”Copyright” ovan).

2 Användning av observationsdata

Skogsskada ansvarar inte för att inrapporterat data är korrekta.

3 Cookies (kakor)

Som användare av Skogsskada godkänner du att cookies används. Cookies är information som sparas på din dator för att webbplatsen ska fungera korrekt. Utan cookies kan du ej logga in på Skogsskada (för mer information se Cookies under ’’Om skogsskada’’)

4 Hantering av personuppgifter

Vid registrering av konto i Skogsskada samtycker du till behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GPDR) (se ’’Information till den registrerade gällande hantering av personuppgifter vid SLU’’ under ’’Om skogsskada’’).

Vi lagrar personuppgifter kopplade till inloggningskonto för administrativt bruk som kontakt med rapportör för validering av skaderapport och rapportörens tillgång till egna rapporter.

Om kontohavaren själv valt att synliggöra personuppgifterna får även andra användare tillgång till namn och organisationstillhörighet.

5 Ändring och radering av fynduppgifter och konto

Som redigeringsansvarig (se avsnitt 9.3.) för dina eller en organisations fynduppgifter har du möjlighet att ändra dessa så länge de inte blivit slutligt bedömda som godkända eller underkända i valideringen (se avsnitt 7). Skogsskada har rätt att lagra och övervaka datahistoriken.

Ett konto i Skogsskada kan ej raderas av kontoinnehavaren. Skogsskada har rätt att vid behov ta bort konton.

6 Kvalitetssäkring

Dina skadeobservationer kommer att granskas av experter.

Att en observation har genomgått kvalitetsgranskning och godkänts styrker dess riktighet avsevärt, men är ingen garanti för dess riktighet.

6.1 Hantering av godkända och underkända fynd

En observation som godkänts markeras som "Godkänd".

En observation som underkänts visas inte men data finns kvar i databasen.

När en observation blivit slutligt bedömd som godkänd låses redigeringsmöjligheten för denna. Om rapportören vill ändra i fyndet måste kontakt tas med Skogsskada.

7 Kontohavarens åtaganden

7.1 Kontouppgifter ska förvaras säkert

Kontohavaren förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig och att förvara det på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kontohavaren ansvarar för att ha tillgång till den e-postadress som finns registrerad på kontot då lösenordet endast kan återställas genom att en återställningslänk skickas med mejl till den angivna e-postadressen (gäller endast registrerade med extern e-postadress).

7.2 Kontohavaren måste kunna identifieras och vara kontaktbar

Alla får skapa ett personligt konto i Skogsskada så länge som kontohavaren går att identifiera. Vid validering (kvalitetsgranskning) måste rapportören kunna kontaktas för att hjälpa till med kvalitetssäkringen. Därför är ingen anonym rapportering eller rapportering under pseudonym tillåten. Skogsskada har rätt att ta bort fynd som saknar identifierbar rapportör.

7.3 Rapportören ansvarar för kvaliteten på skadeobservationer

Rapportören ansvarar för att inga medvetet felaktiga uppgifter rapporteras. Vid missbruk av detta ansvar har Skogsskada rätt att stänga av användarkontot.

7.4 Du måste själv vara upphovsman till de bilder du laddar upp

När du laddar upp en bild i Skogsskada ger du ditt samtycke till publicering samtidigt som du försäkrar att du själv är upphovsman till bilden. Vid uppladdning anges kontohavaren automatiskt som fotograf på webben. Att ladda upp någon annans bild är därmed ett brott mot upphovsrättslagen. Möjlighet finns att vara anonym och inte visa rapportörens (och fotografens) namn i en publicerad rapport. I sådana fall anges Skogsskadaredaktionen på SLU som ansvarig för foton och kan ombesörja kontakt med fotografen.

7.5 Bildernas innehåll måste koppla till det specifika fyndet

Bilder kan enbart laddas upp i anslutning till en specifik skadeobservation. Skogsskada har rätt att bestämma vilka bilder som ska visas på webben eller lagras i databasen.

Om människor finns med på en uppladdad bild och kan identifieras garanterar kontohavaren/fotografen att dessa har tillfrågats och godkänt att bilden laddas upp i Skogsskada.

7.6 Ej tillåtet innehåll

Bilder, kommentarer och annat innehåll som är olagligt, stötande eller som kan göra intrång i någon annans rättigheter är inte tillåtet att lägga upp i Skogsskada.

Bilder, kommentarer och annat innehåll som innehåller reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller som på något annat sätt uppenbarligen inte handlar om fynduppgifter eller något annat som kopplar till Skogsskada, är inte tillåtet att ladda upp i Skogsskada.

Vid missbruk har Skogsskada rätt att stänga av konton.

 

Information till registrerade gällande hantering av personuppgifter vid SLU

Information till den registrerade gällande hantering av personuppgifter vid SLU

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Åke Lindelöw, ake.lindelow@slu.se, 018-672337.

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Ändamål

Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Systemet är fritt öppet för alla med syfte att öka kunskapen om skador på träd och skog. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i landet. Dina och andras uppgifter om skador kan visas på karta, i rapportblad och laddas ner. Du väljer själv om dina personliga uppgifter ska visas publikt.

SLU är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi lagrar personuppgifter kopplade till inloggningskonto för administrativt bruk som kontakt med rapportör för validering av skaderapport och rapportörens tillgång till egna rapporter.

Vi lagrar information för att kvalitetssäkra observationer.

Vi tillgängliggör personuppgifter tillsammans med skadeobservationer när rapportören givit sitt samtycke.

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra kontakt med användare.

Vi behandlar personuppgifter om användare själva skriver in dessa i fritextfält.

Rättslig grund

Skogsskadas portal är en tjänst som tillhandahålls gratis och är öppen för alla enligt portalens allmänna villkor. För att få full tillgång till portalen måste man skapa ett användarkonto. På detta sätt ingår användaren ett avtal med SLU om att få tillgång till portaltjänsterna. Alternativt kan man ingå ett sådant avtal genom att använda rapporterafunktionen utan att skapa ett konto. SLU behandlar de personuppgifter som behövs för att uppfylla detta avtal.

Tillhandahållande av portaltjänsterna är en del i SLU:s arbete med fortlöpande miljöanalys och att samverka med Skogsstyrelsen och andra skogliga aktörer för ökad kunskap om skogsskador. Det är därför en uppgift av allmänt intresse. SLU behandlar därför personuppgifter på det sätt som krävs för att portaltjänsternas information ska kunna komma detta arbete till nytta.

Utlämnande

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Lagring

Dina personuppgifter kopplat till ditt konto lagras så länge som ditt konto är aktivt.

Dina personuppgifter kopplat till rapporterade observationer lagras så länge det finns behov att ha personuppgifter kopplade till fynden för att hantera observationerna i någon form.

Dina personuppgifter lagras så länge systemet är i drift och som krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, vanligtvis mellan 2 år och tills vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen av dina omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta dataskydd@slu.se.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLU:s svar på din kontakt, kan du vända dig med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

 

Copyright

Texter, foton och teckningar får användas fritt i icke-kommersiellt syfte om källan anges. Namn på författare, fotograf och illustratör finns angivna i anslutning till presentationerna. För all annan användning gäller copyright eller särskild överenskommelse med upphovsman.

Kvalitetssäkring

Inskickad rapport om en skadeobservation publiceras direkt som preliminär. I fall då en skadeorsak anges som ospecificerad eller avser en skadegörare som inte finns i listan med skadebeskrivningar kommer eventuellt publicering att göras efter granskning och komplettering. Varje rapport granskas av SLU:s experter. Vid granskningen kontrolleras rimligheten i rapporten och ibland kontaktas rapportören för kompletterande information om observationen.


Kontaktinformation

Helena Hallqvist, forskningsassistent
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
helena.hallqvist@slu.se, 018-67 22 86, 0734-19 83 27