Kontakta oss om skogsskador

Senast ändrad: 10 oktober 2023
Lövträd med många kala grenar. Foto.

Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Det omfattar skador orsakade av svampar, insekter och vilt samt abiotiska skador t.ex. frost eller torka. Vill du veta mer om skador på skogen? Kontakta oss gärna!

Projektledare för Skogsskada

Porträttfoto av en kvinna med glasögon framför en blommande häck. Foto.

Helena Hallqvist
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
helena.hallqvist@slu.se, 018-67 22 86, 0734-19 83 27

Rapportgranskare

En man i keps och blå jacka håller handen vid en murken stam. Foto.

Mats Jonsell
Insektsexpert, samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
mats.jonsell@slu.se, 018-67 28 76, 072-208 63 59

Porträttfoto av en man utomhus. Foto.

Jan Stenlid
Expert på svampsjukdomar, senior specialist
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Jan.Stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Fler experter på skogsskador på SLU

Svampskador och abiotiska skador

Rimvydas Vasaitis, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Rimvys.Vasaitis@slu.se, 018-67 18 74, 073-764 41 59

Michelle Cleary, Universitetslektor i skogspatologi
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Michelle.Cleary@slu.se, 040-415 51 81, 076-787 87 71

Insektsskador på träd och buskar

Insekter på lövträd

Helena Bylund, forskare
Institutionen för ekologi
helena.bylund@slu.se, 018-67 23 28

Insekter i energiskogsodlingar

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi
christer.bjorkman@slu.se , 018-67 153 2, 0705-58 15 32

Snytbagge

Adriana Puentes, universitetslektor
Institutionen för ekologi

adriana.puentes@slu.se ,018-67 24 03

Barkborrar

Martin Schroeder, professor
Institutionen för ekologi
martin.schroeder@slu.se, 018-67 23 32

Svampskador på träd och buskar

Svampsjukdomar (allmänt)

Michelle Cleary, universitetslektor i skogspatologi
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Michelle.Cleary@slu.se, 040-415 51 81, 076-787 87 71

Rimvydas Vasaitis, fältmykolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
rimvys.vasaitis@slu.se, 018-67 18 74

Phytophthora

Michelle Cleary, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
michelle.cleary@slu.se, 040-415 51 81

Rotröta

Jan Stenlid, senior specialist
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Jan.Stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Jonas Rönnberg, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
jonas.ronnberg@slu.se, 040-41 51 79, 070-672 76 43

Rostsvampar

Berit Samils
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
berit.samils@slu.se, 018-67 27 27

Skogsplantskolor

Audrius Menkis
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
audrius.menkis@slu.se, 018-67 27 29

Riskvärdering av reglerade skadegörare

Johanna Boberg, analytiker
SLU Riskvärdering av skadegörare
johanna.boberg@slu.se, 018 – 67 18 04

Viltskador på träd och buskar

Viltskador (allmänt)

Fredrik Widemo, universitetslektor, analytiker SLU Skogsskadecentrum
Institutionen för vilt, fisk och miljö
fredrik.widemo@slu.se, 090-786 81 40, 076-139 10 40

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-41 51 77

Sork

Birger Hörnfeldt professor emeritus
Institutionen för vilt, fisk och miljö
birger.hornfeldt@slu.se, 070-552 53 28

Vind, brand och andra skador

Vind

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30

Skogsbrand

Anders Granström, universitetslektor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
anders.granstrom@slu.se, 090-786 83 39, 070-22 97 29


Kontaktinformation

Helena Hallqvist, forskningsassistent
Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
helena.hallqvist@slu.se, 018-67 22 86, 0734-19 83 27