Kontakt

Senast ändrad: 20 maj 2019

Insektsskador

Mats Jonsell
Inst. för ekologi, SLU Uppsala
018-672876 072-208 63 59
mats.jonsell@slu.se

Svamp- och abiotiska skador

Pia Barklund
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala
Tel +46 (0)18 671523, Mob +46(0) 70 8741952
Pia.Barklund@slu.se

Rimvydas Vasaitis
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala
Tel +46 (0)18 671874, Mob +46(0) 73 7644159
Rimvys.Vasaitis@slu.se

Jan Stenlid
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala
Tel +46 (0)18 671807
Jan.Stenlid@slu.se

Johanna Witzell
Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp
Tel +46 (0)40-415185, Mob +46(0)70-2950820
Johanna.Witzell@slu.se

Viltskador

Lars Edenius
Inst. för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå
Tel +46 (0) 90 7868341, Mob +46 (0) 70 55001970
Lars.Edenius@slu.se
Lars Edenius CV-sida

Annika Felton
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp
Tel +46 (0)40-415177
Annika.Felton@slu.se

Hemsida

Här hittar du fler skogsskadeexperter på SLU.


Kontaktinformation

ake.lindelow@slu.se, 018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: jan.stenlid@slu.se