Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald - ett hot mot vår hälsa

Senast ändrad: 24 maj 2024
Närbild på en humla som pollinerar en lilafärgad blomma. Foto.

Är du intresserad av, eller har ansvar för, samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Den 22 maj, i samband med den Biologiska mångfaldens dag, bjöd SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald på ett panelsamtal mellan olika myndigheter och aktörer – om Sveriges väg framåt i arbetet med att öka biodiversiteten för allas vår hälsa. Du kan se samtalet i efterhand när det passar dig.

 

Målgrupp: alla inom samhällsfunktioner med ansvar för hälsa och samhällsutveckling, till exempel politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vi riktar oss oss även till forskare och alla intresserade.

Arrangör: panelsamtalet arrangerades av SLU Future One Health och SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

För mer information om bakgrund och syfte – se kalendersidan.

Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald - ett hot mot vår hälsa

Medverkande i panelen:

 • Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen, Naturvårdsverket.
 • Göran Enander, ordförande för Miljömålsrådet.
 • Karin Ljung Björklund, enhetschef för enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten.
 • Frida Johnson, hållbarhetsstrateg på Tierps kommun.
 • Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald (moderator).
  • Torbjörn var förhandlare för EU vid COP15 i Montreal och vid förberedande möten 2020–2022. Han är medlem av svenska förhandlingsdelegationen för konventionen om biologisk mångfald (CBD) 2020–2022, samt medlem av svenska förhandlingsdelegationen för Plattform för biologisk mångfald (IPBES) 2010–2019. 

 

Bildbeskrivning: Från vänster ses Göran Enander, Frida Johnson, Torbjörn Ebenhard, Karin Ljung Björklund och Claes Svedlindh samtalar om biologisk mångfald och One Health i SLU:s Studio.

Se forskarfilmerna – tre inspel till samtalet

Huvudbild på en medelålders kvinna med mörkt uppsatt hår, bärande glasögon. Foto.

 • Frauke Ecke är universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och professor i ekologi vid Helsingfors universitet. Hör Frauke berätta mer om sin forskning på små däggdjur – och betydelsen av biologisk mångfald för att minska uppkomst och spridning av zoonoser (det vill säga smittor som kan spridas mellan djur och människor). Se filmen här (ca 4 min).

  Huvudbild på en man med kort hår, bärandes glasögon och en keps. Foto.
 • Marcus Hedblom är professor i landskapsförvaltning vid SLU. Marcus berättar i denna intervju om sin forskning kring naturens betydelse för vår hälsa och välmående. Se filmen här (ca 4 min).


  Huvudbild på en kvinna med kort mörkt hår. Foto.
 • Anna Maria Pálsdóttir är docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi vid SLU. I denna intervju berättar hon om naturens inverkan på vårt välbefinnande – hur dofter och ljud aktiverar vårt lugn-och-ro-system. Se filmen här (ca 4 min).

Fakta:

Nyfiken på mer?