Förlusten av BIOLOGISK MÅNGFALD hotar vår hälsa

Senast ändrad: 12 april 2024

Biologisk mångfald är en förutsättning för motståndskraftiga ekosystem, och är också grunden för ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Det inkluderar ren luft och rent vatten, pollinering av växter, en god matförsörjning, friluftsliv, skydd mot naturolyckor och mycket mer. Denna policy brief lyfter tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser vara nödvändiga för att leva upp till målen inom ramen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald som beslutades vid COP-mötet i Montreal i slutet av 2022.