Sveriges lantbruksuniversitet

Tidningen Biodiverse från SLU Centrum för biologisk mångfald

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Genom Biodiverse gör vi kunskap tillgänglig för alla. Prenumerationen är gratis inom Sverige.

Läs senaste numret

Tema: Ekologisk kompensation

I det andra numret för i år fokuserar Biodiverse på ekologisk kompensation. ”Praktiken att kompensera för exploatering innehåller såväl goda ansatser som fallgropar”, som Tuija Hilding-Rydevik och Torbjörn Ebenhard skriver i en inledande artikel. Det finns många frågor att ställa sig i anslutning till ekologisk kompensation och dess praktik. Intresset ökar, men det behövs forskning, principer och uppföljning för att veta i vilken utsträckning och på vilket sätt ekologisk kompensation är ett bra verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Här finns ett antal artiklar som belyser detta ur olika vinklar.

Dessutom har Magnus Magnusson vid institutionen för vilt fisk och miljö på SLU skrivit en artikel om ökad smittspridning i spåren av minskad biologisk mångfald. Och så får vi en djupdykning ner i ängsmarkernas skötsel. 

Läs också om nyheter från Artdatabanken och nya publikationer från CBM.

God läsning!

Biodiverse finns på webben: www.biodiverse.se

Prenumerera

Prenumerera på papperstidningen: Att prenumerera på Biodiverse är gratis inom Sverige. Skicka ditt namn och adress till biodiverse@slu.se för att få tidningen till dig i brevlådan.

Prenumerera på Biodiverse elektroniska nyhetsbrev: Få ett nyhetsbrev på mejl varje gång ett nytt nummer kommer ut.

Logotypför Biodiverse. Text.

Kontakta redaktionen

Vill du läsa om något särskilt? Har du tankar om vad du har läst? Hör gärna av dig till redaktionen med tankar och tips!

Redaktör: Annika Borg, SLU Centrum för biologisk mångfald
Tel. 018-67 12 12 (direkt)
E-post: biodiverse@slu.se  

tre nummer av Biodiverse från olika tider

Mer om Biodiverse

Här kan du läsa mer om Biodiverse och vårt arbete med att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Publicerad: 11 mars 2020 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…