Hoppa till huvudinnehåll

Biologisk mångfald

Allt liv på jorden ryms i begreppet biologisk mångfald. Men det är också något väldigt specifikt som vi menar när vi pratar om det: den livsvävav gener, arter och ekosystem som omger oss människor, och som vi är helt beroende av för vår överlevnad.

Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Läs mer om biologisk mångfald här.

Ekhage som betats under lång tid. Foto.

Mångfaldens värden

Varför ska vi bry oss om biologisk mångfald? Orsaker och konsekvenser av förlusten av mångfald är föremål för forskning inom många olika fält. Läs mer om värdet av biologisk mångfald här.

Pojke leker i vattenbrynet vid en skogssjö. Foto.

Hoten mot biologisk mångfald

Hoten mot arterna är ett hot mot oss alla och samhället. Läs mer om hoten mot biologisk mångfald här.

Sexfläckig bastardsvärmare. Foto.

Bruka och bevara

På många nivåer i samhället pågår arbetet med att bevara och restaurera ekosystem och arter som är hotade. Samtidigt behöver människor kunna fortsätta använda naturens nyttor. Hur kan vi göra det i balans och på ett hållbart sätt?

Tre sjöfågelägg i bo i sanden. Foto.
Gammal tistelfjäril på åkervädd. Foto.

Upptäck mer

Vi står idag inför stora utmaningar kopplade till biologisk mångfald: arter utrotas i en allt snabbare takt, deras livsmiljöer och förutsättningar förstörs, och orsaken är till stor del vi människor. Vilka är hoten, och vad görs för att möta dem? Hur kan vi människor leva och verka i och av naturen på ett hållbart sätt? Det är några av de centrala frågorna inom forskningen om biologisk mångfald och samhället.

Här finns länkar till mer läsning om hur CBM arbetar med forskning om biologisk mångfald, hur vi samarbetar med olika aktörer i samhället, och hur vi kommunicerar denna kunskap.

Publicerad: 01 december 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…