Nyhetsbrev från SLU Nätverk växtförädling och avel

Senast ändrad: 15 februari 2024

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtförädling och avel med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-4 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Anmälan till SLU:s nyhetsbrev om växtförädling och avel

Vill du vara med på den interna e-postlistan för SLU Nätverk växtförädling och avel? (för SLU-anställda, lämnas annars tom)
Anställning (för SLU-anställda, lämnas annars tom)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se