Nyhetsbrev från SLU Nätverk växtförädling och avel

Senast ändrad: 29 februari 2024

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtförädling och avel med fokus på SLU. Nyhetsbrevet är främst på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Anmälan till SLU:s nyhetsbrev om växtförädling och avel

Vill du vara med på den interna e-postlistan för SLU Nätverk växtförädling och avel? (för SLU-anställda, lämnas annars tom)
Anställning (för SLU-anställda, lämnas annars tom)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se