Nyhetsbrev från SLU Nätverk växtförädling och avel

Senast ändrad: 19 juni 2023

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtförädling och avel med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-4 gånger per år.

Skicka ett mejl till anneli.adler@slu.se om du vill få vårt nyhetsbrev.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54