Om SLU Nätverk växtförädling och avel

Senast ändrad: 15 februari 2024

SLU Nätverk växtförädling och avel syftar till att:

  • stärka forskningen inom växtförädling och avel genom att nyttja potentialen som utgörs av de många forskare som arbetar vid SLU:s olika delar
  • synliggöra aktuell forskning inom området växtförädling och avel vid SLU, såväl internt som externt
  • öka interaktionen mellan forskning och utbildning.

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), Fakulteten för skogsvetenskap (S), Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), samt Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och är en fortsättning på rektors strategiska satsning på fakultetsgemensamma ämnesområden som inrättades i januari 2014 (SLU.ua.2013.1.1.1-5722).

Styrgruppen

SLU Nätverk växtförädling och avel leds av en styrgrupp bestående av två ledamöter var från de involverade fakulteterna som tillsammans ska representera en bredd inom området växtförädling och avel. Ledamöterna, inklusive ordförande, utses av dekanen för LTV-fakulteten efter förslag från respektive dekanen vid respektive fakultet. Ordförandeposten innehas av ledamot från LTV-fakulteten. Styrgruppen utser inom sig vice ordförande.

Styrgruppen utse också en koordinator.

Rodomiro Octavio Ortiz Rios, ordförande, LTV

María Rosario García Gil, vice ordförande, S

Sreten Andonov, VH

Erling Strandberg, VH

Åsa Grimberg, LTV

Harry Wu, S

Martha Rendón Anaya, NJ

Martin Weih, NJ

Koordinator: Anna Maňourová


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se