Sök medel inom växtförädling och avel

Senast ändrad: 06 februari 2023

Arbetar du inom växtförädling & avel på SLU och vill söka pengar?

Utlysning internationalisering

Ansök senast den 20 december, länk till utlysningen:

https://www.slu.se/en/ew-news/2022/10/call-for-internationalisation/

Medel för konferenser, workshops eller liknande organiserad av SLU

Konferenser, workshops eller liknande internationella evenemang som organiseras av SLU och som har en koppling till forskning inom växtförädling eller avel kan sponsras av nätverket med 15 000 kr.Kontakta katja.fedrowitz@slu.se för mer information.
SLU Breeding Network kommer att sponsra så många som ansöker och är berättigade enligt principen "först till kvarn", men utan att överskrida gränsen för SLU Breeding Networks budget. Att lämna in en ansökan om sponsring är ingen garanti för att den kommer att godkännas.

Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54