Sök medel inom växtförädling och avel

Senast ändrad: 15 februari 2024

Arbetar du inom växtförädling & avel på SLU och vill söka pengar?

Information om kommande utlysningar kommer snart.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se