Sök medel inom växtförädling och avel

Senast ändrad: 19 juni 2023

Arbetar du inom växtförädling & avel på SLU och vill söka pengar?

Utlysning för praktikplatser vid förädlingsföretag

SLU Breeding Network kommer att sponsra så många som ansöker och är berättigade enligt principen "först till kvarn", men utan att överskrida gränsen för SLU Breeding Networks budget. Att lämna in en ansökan om sponsring är ingen garanti för att den kommer att godkännas.
Utlysningen öppnas inom kort - i juni 2023.

Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54