CV-sida

Anna Karin Rosberg

Anna Karin Rosberg
Post doktor vid enheten för Mikrobiell Hortikultur, Institutionen för Biosystem och Teknologi

Presentation

Jag är forskare inom trädgårdsvetenskap med inriktning mot mikrobiella samhällen kopplade till hortikulturella grödor. Det projekt som tar upp mest av min tid för nuvarande är Safe Salad. Där kartlägger jag biogeografin av det mikrobiella samhällena på spenat- och rucolablad i ett jord-till-bord perspektiv. Det innebär att jag undersöker hur det mikrobiella samhällena förändras över tid genom odling, skörd, tvätt, paketering och lagring. Att kartlägga de mikrobiella samhällena och deras förändringar över tid, är ett första steg till att förstå deras ekologiska funktion.

Undervisning

Kursansvarig Project Based Research Training

Bakgrund

MSc i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2007

PhD i Hortikultur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 2014


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-41 53 19
Arbetsbeskrivning: Mikrobiell biogeografi, mikrobiella samhällen, säker tillgång till livsmedel, livsmedelssäkerhet, hydroponiska odlingssystem, slutna odlingssystem, uthålliga produktionssystem.
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: