Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Detta projekt handlar om de nya förutsättningar, enligt EU direktivet 2018/848, som ekologisk växthusodling i Sverige måste förhålla sig till. Hantering av växtföljd står i fokus. Med utgångspunkt i den nya lagstiftningen undersöker vi inom ramen för detta projekt två low-tech-växtföljder bestående av fyra kulturer kombinerade med flower strip. I en grundväxtföljd bestående av sockerärt (kvävefixerare och primör) och gurka (huvudkultur) ingår vinruta eller vinterrättika som agriculture service crop (ASC) samt valda köldresistenta vinterodlade bladgrönsaker. Särskilt fokus läggs på korkrotsproblematiken och uppförökning av algsvampssläktet Aphanomyces som kan ställa till med problem i intensiva växtföljder med baljväxter. Vid sidan av agronomiska parametrar, såsom plantkondition, tillväxt och avkastning, kommer markbördighet och markhälsa, sjukdomsangrepp samt produktkvalitet särskilt beaktas. Projektet bygger på resultaten från ett ettårigt ekologiskt växtföljdsförsök i tunnel finansierat av Ekhaga stiftelsen, där tunnelodling på ekologisk mark etablerats samt på resultat och erfarenheter från det europeiska samarbetsprojektet inom Core Organic "GreenResilient".

Fakta:

Projektet är finansierat av: Jordbruksverket

Projekttid: 2021-2023

Projektledare: Beatrix Alsanius

Övriga medverkande: Anna Karin Rosberg, Lars Mogren, Klara Löfkvist, Ramesh Vetukuri