Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi är grundbulten i en framgångsrik preventionsstrategi mot EHEC (acronym: Safe Salad)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Frukt och grönt är en viktig del av en hälsosam kost. Dessa livsmedel har i ökad omfattning förekommit i samband med utbrott av magsjuka. Problemet är störst hos frukt och grönt som konsumeras direkt eller efter minimal tillredning.

 EHEC-infektioner, som orsakas av shigatoxin producerande E. coli, har satts i samband med stora utbrott av magsjuka i Sverige och utomlands relaterade till bladgrönt och groddar. Denna smitta är särskilt besvärlig pga den mycket allvarliga symptombilden och att endast några få bakterier krävs för att bli sjuk. Den kan överföras i hela värdekedjan från jord till bord. Kontaminering i ett tidigt skede är svårt eller omöjligt att åtgärda senare i produktion eller processning. Föreliggande projekt är det första i sitt slag som utgår ifrån vektorn, dvs växten och dess mikroflora. Den tar ett helhetsgrepp om problematiken från jord till bord. Data om samspel mellan odlings- och processningsmiljön, bladens mikrobiota och förekomst av EHEC används som bas för riskbedömning, identifiering av riskfaktorer innan skörd och av grönsaker ”at risk”. I detta sammanhang belyses särskilt betydelsen av kväveförsörjningen. Modeller att förklara EHECs vidhäftning på blad via den existerande biofilmen och bladmikroflorans betydelse med eller utan EHEC för sjukdomsförloppet i djurförsök kopplas till. Framtagna resultat tillämpas i interventionsstudier.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid: 2012-2017

Projektledare: Beatrix Alsanius

Övriga medverkande: Julia Darlison, Anna Karin Rosberg, Emina Mulaosmanovic