Kan rapsens eget växtförsvar användas som biologiskt växtskyddsmedel?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektets syfte är att undersöka om en ren lösning av glukosinolater kan användas som växtskyddsmedel. Lösningen är en restprodukt från rapsoljeproduktion och utvinns ut rapsfrökakan. Glukosinolater har påvisat effekter mot flera jordburna, sjukdomsalstrande mikroorganismer genom så kallad biofumigation med hela växtdelar av Brassica. Men det har aldrig tidigare testats som en ren lösning. Detta projekt undersöker möjligheten att återanvända biströmmar från jordbruket.

Fakta:

Projektet är finansierat av: KSLA

Projekttid: 2018

Projektledare: Anna Karin Rosberg

Övriga medverkande: Karolina Östbring, Livsmedelsteknik, Lunds Universitet