CV-sida

Annika Felton

Annika Felton
Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till landskapets ekologi och interaktioner mellan de vilda djuren och skogs- och viltskötsel. Medan mina projekt ofta fokuserar på växt-djur interaktioner och växtätarnas näringsekologi, har resultaten direkt tillämpning i praktiken vad gäller skogs- och viltskötsel, bevarandet av mångfald i brukade skogar, samt de ekosystemtjänster vi får ut av dessa skogar.

Presentation

För närvarande handlar min forskning främst om klövvilt även om jag fortfarande deltar i primatforskning till viss del.

Forskning om klövviltets ekologi

Forskning om växt-djurinteraktioner kan ge kunskap som är av direkt relevans för samhället. Detta är inte minst fallet i Sverige där de stora växtätarna starkt påverkar skötseln av produktionsskogarna och deras funktioner i ekosystemet.

Mina pågående forskningsprojekt om klövviltet i Sverige är

Effekter av stödutfodring på älgars hälsa och skogsskador i södra Sverige
Kombinerade effekter av jordbruk och skogsbruk på skador orsakade av kronhjort i södra Sverige
Vad kostar kronhjortens skador på granskog i södra Sverige?
Inte Bara Älg (Beyond Moose)

 

Forskningsprojekt jag nyligen avslutat:

Älgarnas Foder och Hälsa i Södra Sverige
Möjligheter att skapa viltfoder i lövröjningar

 

Jag är också delaktig i andra projekt som drivs av kollegor:

Störningar som påverkar den naturliga föryngringen av ek; doktorand Linda Petersson.

Undervisning

Jag är kursledare för en tredje-års kurs i skoglig naturvård som del av det internationella kandidatprogrammet Skog & Landskap. Jag undervisar regelbundet på tre magisterkurser som tillhör Euroforester-programmet, och deltar som lärare på distanskursen Forest Conservation Biology som är del av magisterprogrammet Skogsbruk med många mål. Jag undevisar också på Sverigeresan, som är del av Jägmästarprogrammet.

Undervisningen inkluderar inte bara universitetets studenter utan även markägare, jägare och andra avnämare. Jag deltar i kommunikationsprojektet Vild & Bortskämd, ett samarbetsprojekt som syftar på att sprida kunsskap om hur man kan skapa naturligt växande foder till klövviltet, för att reducera skador och konflikter. I det projektet producerar vi filmer, har workshops och exkursioner med avnämare och mycket annat. Tillsammans med min kollega Martin Ahlström har jag också skapat en heldagskurs vid namn "Skog och vilt i balans", som vi gett för anställda inom skogsindustrin under våren 2018. Projektet var finansierat
av Landsbygdsprogrammet (EU) och finns beskrivet i ett nyhetsbrev.

Handledning

Jag är huvudhandledare för doktorand Laura Juvany Canovas, och är biträdande handledare för doktorand Anna Widén. Jag var biträdande handledare för Linda Petersson och Robert Spitzer som båda avslutade sin doktorandutbildning 2019. Jag handleder också regelbundet MSc studenter vid institutionen.

Publikationer i urval

Peer-reviewed scientific publications in international journals

1.       Spitzer R, Felton AM, Landman M, Singh NJ, Widemo F, Cromsigt JPGM (2020) Fifty years of European ungulate dietary studies: a synthesis. Oikos n/a. doi: 10.1111/oik.07435

2.       Petersson, L. K., D. C. Dey, A. M. Felton, E. S. Gardiner, and M. Löf. 2020. Influence of canopy openness, ungulate exclosure, and low-intensity fire for improved oak regeneration in temperate Europe. Ecology and Evolution 10:2626-2637. Doi: 10.1002/ece3.6092

3.       Felton, A. M., J. Malmsten, A. Felton, E. Holmström, J. P. G. M. Cromsigt, G. Ericsson, L. Edenius, F. Widemo, and H. K. Wam. 2020. Varied diets, including broadleaf forage, are important for a large herbivore species inhabiting highly modified landscapes. Scientific Reports. 10, Article number 1904. Doi:10.1038/s41598-020-58673-5.

4.       Felton, A., Löfroth, T., Angelstam, P., Gustafsson, L., Hjältén, J., Felton, A.M., Simonsson, P., Dahlberg, A., Lindbladh, M., Svensson, J., Nilsson, U., Lodin, I., Hedwall, P.O., Anna Sténs, Lämås, T., Brunet, J., Kalén, C., Kriström, B., Gemmel, P., Ranius, T. 2020. Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio. 49: 1050–1064. Doi: 10.1007/s13280-019-01248-0

5.       Felton, A., Petersson, L., Nilsson, O., Witzell, J., Cleary, M., Felton, A.M., et al. 2020. The tree species matters: Biodiversity and ecosystem service implications of replacing Scots pine (Pinus sylvestris) production stands with Norway spruce (Picea abies). Ambio. 49:1035–1049. Doi: 10.1007/s13280-019-01259-x

6.       Petersson, L.K., Milberg, P., Götmark, F., Salk, C., Bergstedt, J., Felton, A.M., Dahlgren, J., Löf, M. 2019. Changing land use and increasing abundance of deer cause natural regeneration failure of oaks: six decades of landscape-scale evidence. Forest Ecology and Management. 444: 299-307. Doi: 10.1016/j.foreco.2019.04.037

7.       Spitzer, R. Churski, M., Felton, A.M., Heurich, M., Kuijper, D.P.J., Landman, M., Rodriguez, E., Singh, N.J., Taberlet, P., van Beeck Calkoen, S., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. 2019. Doubting dung: eDNA reveals high rates of misidentification in diverse European ungulate communities. Eur. J. Wildlife Research. Doi: 10.1007/s10344-019-1264-8

8.       Malmsten, J. Dalin, A-M., Moutailler, S., Devillers, E., Gondard, M., Felton. A.M. 2019. Vector-borne zoonotic pathogens in Eurasian moose (Alces alces alces). Vector-Borne and Zoonotic Diseases. doi: 10.1089/vbz.2018.2277

9.       Felton, A. M., H. K. Wam, C. Stolter, K. M. Mathisen, and M. Wallgren. 2018. The complexity of interacting nutritional drivers behind food selection, a review of northern cervids. Ecosphere 9:e02230.

10.   Forbey, J.S. , R. Liu, T.T. Caughlin, M.D. Matocq, J.A. Vucetich, K.D. Kohl, M.D. Dearing, A.M. Felton. 2018. Using physiologically-based models to predict population responses to phytochemicals by wild vertebrate herbivores. Animal 12:383-398. doi: 10.1017/S1751731118002264

11.   Tigabu, M., and A. M. Felton. 2018. Multivariate calibration of near infrared spectra for predicting nutrient concentrations of solid moose rumen contents. Silva Fennica 52:1. doi:10.14214/sf.7822

12.   Krizsan, S. J., A. Mateos-Rivera, S. Bertilsson, A. M. Felton, A. Anttila, M. Ramin, M. Vaga, H. Gidlund, and P. Huhtanen. 2018. An in vitro evaluation of browser and grazer fermentation efficiency and microbiota using European moose spring and summer foods. Ecology and Evolution, 8:4183–4196. DOI:   10.1002/ece3.3920

13.   Wam, H. K., A. M. Felton, C. Stolter, L. Nybakken, and O. Hjeljord. 2018. Moose selecting for specific nutritional composition of birch places limits on food acceptability. Ecology and Evolution 8:1117-1130. DOI: 10.1002/ece3.3715.

14.   Hudson, L.N. et al. (multiple co-authors in alphabetical order). 2017. The database of the PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) project. Ecology and Evolution 7 (1): 145-188. DOI: 10.1002/ece3.2579

15.   Felton, A. M., A. Felton, L. Edenius, J. Cromsigt, J. Malmsten, and H. K. Wam. 2017 Interactions between ungulates, forests and supplementary feeding: the role of nutritional balancing in determining outcomes. Mammal Research 62(1):1-7. doi:10.1007/s13364-016-0301-1

16.   Felton A.M., Felton A, Raubenheimer D, Simpson SJ, Krizsan SJ, Hedwall P-O, et al. 2016. The nutritional balancing act of a large herbivore: an experiment with captive moose (Alces alces L). PLoS ONE 11(3): e0150870. doi:10.1371/journal.pone.0150870

17.   Felton, A., L. Gustafsson, J. M. Roberge, T. Ranius, J. Hjältén, J. Rudolphi, M. Lindbladh, J. Weslien, L. Rist, J. Brunet, and A. M. Felton. 2016. How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden. Biological Conservation 194:11-20. DOI 10.1016/j.biocon.2015.11.030

18.   Felton, A., P. O. Hedwall, M. Lindbladh, T. Nyberg, A. M. Felton, E. Holmström, I. Wallin, M. Löf, and J. Brunet. 2016. The biodiversity contribution of wood plantations: Contrasting the bird communities of Sweden’s protected and production oak forests. Forest Ecology and Management 365:51-60. DOI 10.1016/j.foreco.2016.01.030

19.   Felton A, Nilsson U, Sonesson J, Felton AM, Roberge J-M, Ranius T, et al. 2016. Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio;45(2):124-39. DOI 10.1007/s13280-015-0749-2

20.   Gustafsson, L., Felton, A., Felton, A. M., Brunet, J., Caruso, A., Hjältén, J., Lindbladh, M., Ranius, T., Roberge, J-M., Weslien, J-O.  2015. Natural versus national boundaries: The importance of considering biogeographical patterns in forest conservation policy. Conservation Letters 8:50-57. DOI:10.1111/conl.12087.

21.   Lindbladh, M., Hedwall, P-O., Wallin, I., Felton, A.M, Böhlenius, H. & Felton, A. 2014. Short-rotation bioenergy stands as an alternative to spruce monocultures: Implications for bird biodiversity. Silva Fennica 48 (5), DOI 10.14214/sf.1135.

22.   Hudson, L.N. et al. (multiple co-authors in alphabetical order). 2014. The PREDICTS database: a global database of how local terrestrial bioviersity responds to human impacts. Ecology and Evolution 4(24):4701-35. doi: 10.1002/ece3.1303.

23.   Raubenheimer, D., Machovsky-Capuska. G., Felton, A. M., and Simpson, S. J. 2014. Nutritional geometry: from insects to ruminants. Proc. Austr. Soc. Anim. Prod. 30:32-36.

24.   DeGabriel, J.L., Moore B.D., Felton, A.M., Ganzhorn, J.U., Stolter, C., Wallis, I.R., Johnson, C.N. & Foley, W.J. 2014. Translating nutritional ecology from the laboratory to the field: milestones in linking plant chemistry to population regulation in mammalian browsers. Oikos. 123: 298–308. DOI 10.1111/j.1600-0706.2013.00727.x

25.   Felton, A., Lindbladh, M., Elmberg, J., Felton, A.M., Andersson, E., Sekercioglu, C.H., Collingham, Y. & Huntley, B. 2014. Projecting impacts from anthropogenic climatic change on the bird communities of southern Sweden’s spruce monocultures: Will the species-poor get poorer? Ornis Fennica. 90:1-13. http://pub.epsilon.slu.se/11097/

26.   Felton, A.M, Felton, A., Rumiz, D.I., Villaroel, N., Chapman, C.A., Lindenmayer, D.B. 2013. Commercial harvesting of Ficus timber – an emerging threat to frugivorous wildlife and sustainable forestry. Biological Conservation 159:96-100. DOI 10.1016/j.biocon.2012.10.025

27.   Wallis, I.R., Edwards, M.J., Windley, H., Krockenberger, A.K., Felton, A.M., et al. 2012. Food for folivores – nutritional explanations linking diets to population density. Oecologia, 169:281-291. DOI 10.1007/s00442-011-2212-9

28.   Driscoll, D.A., Felton, A., Gibbons, P., Munro, N.T., Felton, A.M, Lindenmayer, D.B. 2011. Priorities in policy and management when existing biodiversity stressors interact with climate-change. Climatic Change, 111(3-4):533-557. DOI 10.1007/s10584-011-0170-1

29.   Felton, A.M, Felton, A., Foley, W.J., Lindenmayer, D.B. 2010. The role timber tree species play in the nutritional ecology of spider monkeys (Ateles chamek). Forest Ecology and Management 259(8):1642-1649. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.01.042

30.   Felton, A., Fischer, J., Lindenmayer, D.B., Montague-Drake, R., Lowe, W.R., Saunders, D., Felton, A.M. et al. 2009. Climate change, conservation and management: An assessment of the peer-reviewed scientific journal literature. Biodiversity Conservation 18:2243-2253. DOI 10.1007/s10531-009-9652-0

31.   Felton, A.M., Felton, A., Wood, J.T., Foley, W.J., Raubenheimer, D., Wallis, I.R, Lindenmayer, D.B. 2009. Nutritional ecology of spider monkeys (Ateles chamek) in lowland Bolivia: How macro-nutrient balancing influences food choices. International Journal of Primatology 30: 675-696. DOI 10.1007/s10764-009-9367-9

32.   Felton, A.M., Felton, A., Raubenheimer, D., Simpson, S.J., Foley, W.J., Wood, J.T., Wallis, I.R., Lindenmayer, D.B. 2009. Protein content of diets dictates the daily energy intake of a free-ranging primate. Behavioural Ecology 20: 685-690. DOI 10.1093/beheco/arp021

33.   Felton, A.M. Felton, A., Lindenmayer, D.B., Foley, W.J. 2009. Nutritional goals of wild primates. Functional Ecology 23:70-78. DOI 10.1111/j.1365-2435.2008.01526.x

34.   Felton, A.M., Felton, A., Wood, J.T., Lindenmayer, D.B. 2008. Diet and feeding ecology of the Peruvian spider monkey (Ateles chamek) in a Bolivian forest: The importance of Ficus as a staple food resource. International Journal of Primatology 29:379-403. DOI 10.1007/s10764-008-9241-1

35.   Felton, A, Wood, J, Felton, A.M et al.  2008. Bird community responses to reduced-impact logging in a certified forestry concession in lowland Bolivia, Biological Conservation 141:545-555. DOI 10.1016/j.biocon.2007.11.009

36.   Felton, A, Wood, J, Felton, A.M et al. 2008. A comparison of bird communities in the anthropogenic and natural-tree fall gaps of a reduced-impact logged forest in Bolivia, Bird Conservation International 18:129-143.  DOI 10.1017/S0959270908000117

37.   Felton, A, Felton, A.M et al. 2008. The display of a reddish hermit (Phaethornis ruber) in a lowland rainforest, Bolivia. Wilson Journal of Ornithology 120(1):201-204. doi: http://dx.doi.org/10.1676/06-186.1

38.   Lindenmayer, D.B, Fischer, J, Felton, A, Montague, R, Manning, AD, Simberloff, D, Youngentob, K, Saunders, D, Wilson, D, Felton, A.M, et al. 2007. The complementarity of single-species and ecosystem-oriented research in conservation research, Oikos, 116(7):1220-1226. DOI 10.1111/j.2007.0030-1299.15683.x

39. Felton, A, Felton, AM, Hennessey, B.A. & Lindenmayer, D.B. 2007. Birds surveyed in the harvested and unharvested areas of a reduced-impact logged forestry concession, located in the lowland forests of Bolivia, Check List 3(1):43-50. DOI: http://dx.doi.org/10.15560/3.1.43

40. Felton, A, Felton, A.M, Woods, J. & Lindenmayer, D.B. 2006. Vegetation structure, phenology, and regeneration in the natural and anthropogenic tree-fall gaps of a reduced-impact logged Bolivian forest. Forest Ecology Management, 235: 186-193.  

41. Felton, A, Felton, A.M, Wallace, R.B. & Gomez, H. 2006. Identification, behavioral observations, and notes on the distribution of the Titi monkeys Callicebus modestus and C. olallae. Primate Conservation, 20: 41-46. doi: http://dx.doi.org/10.1896/0898-6207.20.1.41

42. Wallace, R.B, Gomez, H, Felton, A.M & Felton, A. 2006. On a new species of Titi monkey from Bolivia. Primate Conservation 20: 29-39.  doi: http://dx.doi.org/10.1896/0898-6207.20.1.29

43. Felton, A, Alford, R.A, Felton, A.M & Schwarzkopf, L. 2006. Multiple mate choice criteria and the importance of age for male mating success in the microhylid frog, Cophixalus ornatus. Behavioral Ecology & Sociobiology 59(6): 786-795. DOI 10.1007/s00265-005-0124-6

44.   Felton, A.M, Engström, L.M., Felton, A. & Knott, C.D. 2003. Orangutan Pongo p. pygmaeus population density, forest structure and fruit availability in hand-logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia. Biological Conservation 114(1): 91-101. doi:10.1016/S0006-3207(03)00013-2

 

Original contributions to refereed scientific conferences

 • Forbey, J.S. , R. Liu, T.T. Caughlin, M.D. Matocq, J.A. Vucetich, K.D. Kohl, M.D. Dearing, A.M. Felton. Using physiologically-based models to predict population responses to phytochemicals by wild vertebrate herbivores. Published in Animal 2019. Invited keynote lecture delivered ny Annika M. Felton and Jennifer S. Forbey at the International Symposium for the Nutrition of Herbivores (ISNH), Cleremont-Ferrand, 5th September 2018.
 • Krizsan, S. J., Felton, A.M., Ramin, M., Anttila, A., Vaga, M., Gidlund, H. and Huhtanen, P. 2013. A comparison of herbivore digestion efficiency in vitro using moose spring and summer foods. Proceedings of the 4th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden, 12-13 June 2013. Eds Uden, P., Eriksson, T. Rustas, B. O. et al. pp 118-122. 

 

Book chapters

 • Felton, A.M., Lambert, J. In process. The role of different nutrients in the food choice of primates. In: Primate diet and nutrition: needing, finding and using food. Eds. Lambert, J.E. and Rothman, J. University of Chicago Press.
 • Shimooka, Y., Campbell, C.J., Di Fiore, A., Felton, A.M, et al., 2008. Demography and group composition of Ateles. In: Spider monkeys: behavior, ecology and evolution of the genus Ateles. Ed. Campbell, C.J. Cambridge University Press. Pp: 329-348.

Master theses I have supervised

 • Isaksson, P. 2020. Hjortviltsbete på plantor av gran och tall - vilken art är ansvarig och vad förklarar skadebilden? Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp. MSc.
 • Lilja, J. 2020. Intraspecific differences in bark-stripping behaviour in Red deer (Cervus elaphus L.): a supplemental feeding experiment. Uppsala University. MSc.
 • Widén, A. 2018. Influencing factors on red deer bark stripping on spruce: plant diversity, crop intake and temperature. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp. MSc.
 • Widén, A. 2017. Effects of supplementary feeding on bark stripping by red deer (Cervus elaphus). Lunds Universitet.
 • Rautiainen, H. 2017. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) – A case study of the browser – grazer dichotomy. SLU, Department of Ecology.
 • Karlström, J. 2016. Södras viltfoderhantering vid röjning – instruktioner och uppföljningsrutiner. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Blomqvist, J. 2016 Supplementary feeding of ungulates in southern Sweden – relationships between supplementary feeding, browsing damages and land use. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Westerström, S. 2015. Ungulate browsing pressure on Populus and feeding patterns in southern Sweden. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Jönsson, A. 2015. Stand size effects on the proportion of damage by ungulates in poplar stands. Southern Swedish Forest Research Centre, SLU Alnarp.
 • Otto, P. 2013. Winter feeding site choice of ungulates in relation to food quality. Dept. Wildlife, Fish and Environmental Studies, SLU Umeå.

 

Theses

 • Felton, A.M. 2008. The Nutritional Ecology of Spider Monkeys (Ateles chamek) in the Context of Reduced- Impact Logging. PhD thesis, Fenner School of Environment and Society, Australian National University. http://hdl.handle.net/1885/8217 (Open Access Digital Theses)