Hoppa till huvudinnehåll

Skogsbruk med många mål Sköt om och utveckla våra skogar

Vill du arbeta med att ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv? Då är distansutbildningen Skogsbruk med många mål programmet för dig.

PROGRAMINFORMATION

Sveriges enda skogsmasterprogram på distans ges i samarbete med Linnéuniversitetet och vänder sig till dig som är till exempel skogsvetare, biolog eller miljövetare.  

Utbildningen, som även kan läsas på halvfart, fokuserar främst på svenska skogar där du får en bred kompetens och utvecklar dina kunskaper om hur skogen sköts och utvecklas ur olika perspektiv. Du kommer att läsa bland annat kurser om produktion av bioråvara och hur skogen hanteras ur ett hållbart klimatperspektiv, utifrån mänskliga värden och för den biologiska mångfalden.  

Under utbildningen kommer du få en nära koppling till skogssektorn i Sverige. Bland annat medverkar representanter från skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård genom diskussioner i aktuella frågor och som exkursionsledare och studiebesöksvärdar. Det finns också goda möjligheter att genomföra projektarbeten och examensarbeten med aktörer i branschen. 

Efter examen kan du arbeta som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller andra företag. Du kan också gå vidare med en forskarutbildning. 

Läs mer om programmet hos Linneuniversitetet 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsbruk med många mål
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022
 
Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Halvfart eller helfart
Studieform: Distans
 
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19
Anmälningskod - helfart: 81078
Anmälningskod - halvfart: 81077
 
Urval: För mer information: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/
 
Examen: Masterprogrammet Skogsbruk med många mål syftar till en generell gemensam masterexamen (joint degree) där de två lärosätena utfärdar respektive examen i samma examensbevis. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se respektive lokal examensordning för Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet. En student som avklarat studier på programmet och uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningarna masterexamen med huvudområde skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science) och filosofie masterexamen, huvudområde: skogs- och träteknik (degree of Master of Science (120 credits), main field of study: Forest and Wood Engineering).
 
 
Behörighet: För att bli antagen till masterprogrammet Skogsbruk med många mål krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden:

- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap eller
- skogs- och träteknik

Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser engelska 6 och svenska 3. I dessa kurser krävs lägst betyget Godkänt. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Linnéuniversitetet (LNU). Engelska 6 och svenska 3 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

INNEHÅLL

Undervisningen bedrivs på distans med självstudier i form av t.ex. litteraturstudier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter där kommunikation och material hanteras interaktivt via lärplattformen Canvas. Det kommer även att ingå gruppuppgifter, seminarier, redovisningar m.m. där arbete och deltagande sker online.

I utbildningen ingår kursmoment där vi träffas fysiskt på olika platser i Sverige. Varje träff varar 2-4 dagar och sker företrädesvis i södra Sverige. Två-tre träffar per termin är obligatoriska med examinerande moment medan andra kommer att vara mer av frivillig karaktär. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi att du planerar för att kunna delta på merparten av träffarna.

Utbildningen är två år och ges på helfart. Helfartsstudier innebär i genomsnitt 40 studietimmar per vecka. Varje termin läser du två kurser samtidigt som båda ges på halvfart. Om du istället vill läsa utbildningen under fyra år på halvfart kan du söka varje kurs separat. Du ansöker i så fall inte till programmet utan till fristående kurser. Det ger dig möjlighet att t.ex. arbeta samtidigt som du studerar.

Utbildningen ges i samarbete mellan Linnéuniversitetet, LNU, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är SLU som ansvarar för antagningen till utbildningen. Du gör din ansökan via antagning.se där du söker till ”Skogsbruk med många mål, masterprogram” vid SLU. Efter att du blivit antagen till utbildningen kommer du att registreras som student vid båda lärosätena.

KARRIÄR

Efter utbildningen kommer du vara specialist på skogen och dess förnybara kraft. Det finns ett stort behov av arbetskraft i skogssektorn och du kommer till exempel kunna arbeta som skogsvårdsledare, skogsinspektor, skogsförvaltare eller naturvårdshandläggare.

Du kommer också kunna söka dig till andra branscher som är i behov av skogsexperter. Du kan till exempel jobba som skoglig specialist på bank, försäkringsbolag eller på myndigheter, tex Trafikverket.

Med en examen från denna utbildning är du dessutom behörig att forska i ämnena skogs- och träteknik, skogsvetenskap och biologi.

Examen 

Masterexamen
Huvudområde: skogsvetenskap

Filosofie masterexamen
Huvudområde: skogs- och träteknik

Distansstudier

Studier på distans ger dig som student möjligheten att själv välja när och var du vill studera då du inte är bunden till ett specifikt campus. Du kan i större utsträckning anpassa och planera dina studier både vad gäller tid och plats. Mycket eget ansvar för dina studier krävs då kraven för en distansutbildning är lika hög som på campusbaserade utbildningar.

Distansstudier kan gå till på ett antal olika sätt men det som är gemensat är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Det finns program och kurser helt utan fysiska sammankomster eller de med ett par obligatoriska träffar. Kommunikationen med lärare och studiekamrater sker online med hjälp av en studieplattform där det finns diskussionsforum, inspelade föreläsningar och videomöten där ni ses via webbkamera. Dessa studieplattformar erbjuder även möjlighet till grupparbete och andra samarbetsformer.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…