CV-sida

Cecilia Lalander

Cecilia Lalander

Presentation

Jag forskar på tekniker för säker återföring av växtnäring. Jag jobbar med olika organiska avfallsfraktioner men främst med mat-, och toalettavfall. Det största fokuset för min forskning är  fluglarvskompostering, där organiskt avfall omvandlas till djurfoder (fluglarver/maskar) och organiskt gödningsmedel (behandlingsrester).

Handledning

Biträdande handledare för doktorander:

Pågående

Luis Fernando Perez Mercado, arbetstitel: Hygienically safe wastewater irrigation in Cochabamba valley.

Alice Isibika, arbetstitel: Fly larvae composting of banana juice press cake.

Prithvi Simha, arbetstitel: Urine drying.

Handledare (huvud och biträdande) masterprojekt:

Pågående

Lucia Motlogelwa Ledwaba, arbetstitel: In-situ vermicomposting of faeces in a dry composting toilet.

Nils Ewald, Fatty acid composition of black soldier fly larvae - impact of rearing substrate

Avslutade

Kristina Lundgren, 2019, MSc -  Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

Solveig Johannesdottir, 2017, MSc - Uppskalning av fluglarvskompostering - Luftningsbehov och ventilation

Thabani Eddington Chirere, 2016, MSc - A way out of food insecurity and poverty - The potential of using fly larvae composted faeces as organic fertiliser in sub-Saharan African agriculture

Bram Dortmans, 2015, MSc - Valorisation of Organic Waste – Effect of the Feeding Regime on Process Parameters in a Continuous Black Soldier Fly Larvae Composting System.

Modibo Sidibe, 2014, MSc - Comparative study of bark, bio-char, activated charcoal filters for upgrading grey-water : from a hygiene aspect.

Ramiyeh Molaei, 2014, MSc - Pathogen and indicator organisms removal in artificial greywater subjected to aerobic treatment : comparison of four filter media.

Alexander Myrsten, 2012, MSc - Maskkompostering för behandling av organiskt avfall.

Ämnesgranskare

Lovisa Lindberg, 2018, Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Publikationer i urval

Referatgranskade tidskrifter

Lalander, C., Diener, S., Zurbrügg, C., & Vinnerås, B. 2019. Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Cleaner Production, 208, 211-219

Simha, P., Lalander, C., Ramanathan, A., Vijayalakshmi, C., McConville, J.R., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2018. What do consumers think about recycling human urine as fertiliser? Perceptions and attitudes of a university community in South India. Water research, 143, 527-538

Perez-Mercado, L.F., Lalander, C., Joel, A., Ottoson, J., Iriarte, M., Oporto, C., Vinnerås, B. 2018. Pathogens in crop production systems irrigated with low-quality water in Bolivia. Journal of Water and Health, 16(6), 980-990

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems – The case of Vellore, South India. Science of The Total Environment, 581–582, 885-896.

Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., Ahrens, L., Josefsson, S., Wiberg, K. and Vinnerås, B. 2016. Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. Science of the Total Environment, 565, 279-286.

Blomström, A.-L., Lalander, C., Komakech, A.J., Vinnerås, B., Boqvist, S. 2016. A metagenomic analysis displays the diverse microbial community of a vermicomposting system in Uganda. Infection Ecology & Epidemiology, 6.

Dalahmeh, S.S., Lalander, C., Pell, M., Vinnerås, B., Jönsson, H. 2016. Quality of greywater treated in biochar filter and risk assessment of gastroenteritis due to household exposure during maintenance and irrigation. Journal of Applied Microbiology, 121(5), 1427-1443.

Lalander, C.H., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S. and Vinnerås, B. 2015. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development, 35, 261-271

Lalander, C., Hill, G., Vinnerås, B. 2013. Hygienic quality of faeces treated in urine diverting vermicomposting toilets. Waste Management, 33(11), 2204-2210.

Lalander, C., Diener, S., Magri, M.E., Zurbrügg, C., Lindström, A., Vinnerås, B. 2013. Faecal Sludge Management with the Larvae of the Black Soldier Fly (Hermetia illucens) - From a Hygiene Aspect. Science of the Total Environment, 458-460, 312-318.

Lalander, C., Dalahmeh, S., Jönsson, H., Vinnerås, B. 2013. Hygienic quality of artificial greywater subjected to aerobic treatment - a comparison of three filter media at increasing organic loading rates. Environmental Technology, 1-12.

Hill, G.B., Lalander, C.H., Baldwin, S.A. 2013. The Effectiveness and Safety of Vermi- Versus Conventional Composting of Human Feces with Ascaris suum Ova as Model Helminthic Parasites. Journal of Sustainable Development, 6(4).

Konferensbidrag

Diener, S., Lalander, C., Zuerbrugg, C. and Vinnerås, B. 2015. OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS FOR MEDIUM-SCALE ORGANIC WASTE TREATMENT WITH FLY LARVAE COMPOSTING. In 15th International waste management and landfill symposium. Sardinia.

Länkar

Fullständig publikationslista på Research Gate.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: 018-673816
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala