Fem ton grön fisk i disk

Senast ändrad: 26 januari 2024
Röd och grå fisk i ett fisknät. Foto.

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp.

Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova och Familjen Kamprads stiftelse, för att ta fram nästa generation odlad fisk från Sverige som bygger på kretslopp och miljövänliga foder. En kunskap som i sin förlängning kan komma alla produktions- och sällskapsdjur till godo.

Projektets gastronomiska del bygger på ett nytt samarbete mellan SLU och Grythyttan, Örebro universitet (OrU), där kockens och forskningens gastronomi och sensorik kombineras med det absolut senaste inom life sciences analysteknik, för att förstå hur faktorer, som t.ex. nya foder, välfärd, vattenkvalitet, hantering vid och efter skörd, kan kombineras för att inte bara ge miljövänlig mat, utan mat av högsta gastronomiska kvalitet.

Teaser om filmen Aquafresh. Bild.

 

En film om SLU och OrUs gemensamma arbete och vision för att förstå den odlade fiskens merroir (motsvarar vinets terroir) visas nu på SLU Future Food:

 

Mål 

Projektets fyra huvudmål är:

  • Producera minst 5 ton svensk miljövänlig laxfisk av högsta gastronomiska kvalitet att marknadsföras av Axfood och Fiskhallen Sorunda.
  • Producera ett kretsloppsfoder utan att importera någon ny näring till Östersjöns avrinningsområde
  • Att stödja utvecklingen av svenska kretsloppsbaserade foderråvaror.
  • Att stödja svenska kommuners miljöarbete som en del i cirkulär matproduktion.

 

5 Ton Fisk i Disk har som syfte att utveckla en cirkulär och uthållig livsmedelsproduktion med det specifika målet att producera minst 5 ton svensk miljövänligt odlad fisk av högsta gastronomiska kvalitet, att saluföras till både restaurang och dagligvaruhandel. Detta i sin tur förutsätter ett foder baserat på miljövänliga och uthålligt producerade foderråvaror, här producerade från restprodukter från livsmedelsindustrin, med hjälp av insektskompost och mikrobiell fermentation. Därmed skapas en produktion som inte konkurrerar med, utan bidrar till en ökad och säkrare livsmedelsförsörjning.

 

Projektet förväntas resultera i:

  • En ökad efterfrågan på svensk och miljövänligt odlad fisk
  • Stöd till utveckling av ekonomiskt lönsamma former för svensk produktion av alternativa fodermedel.
  • Att svensk fisk kan marknadsföras som ett hållbart alternativ
  • Ökad produktion och försäljning av miljövänligt producerad fisk.

 

Närbild på fiskkasse i vattnet. Foto. Projektet länkar till tre uttalade behov i värdecirkeln:

1. Att finna en ekonomiskt godtagbar avsättning för spill från matproduktion.

2. Att utveckla miljövänliga foderingredienser.

3. Att producera miljövänligt och lokalt odlad fisk av högsta kvalitet.

I projektet ingår dessutom industri från avfallshantering, bioprocessering, fodertillverkning och fiskodling, deras organisationer och akademin. Genom att sammanföra aktörer från hela värdecirkeln skapas en förståelse för begränsningar innan och behov efter den egna delen, vilket underlättar utformningen av ett cirkulärt processflöde.

Mobil fluglarvsbehandlingscontainern Den mobila fluglarvsbehandlingscontainern som syns i bilden utvecklades under de två Vinnovaprojekten: Kretsloppsfluga och Fem ton grön fisk i disk (5TFiD). I containern omvandlas för närvarande runt 500 kg grönsaksavskär från Grönsakshallen Sorunda och återtaget bröd från Fazer till runt 100 kg fluglarver. Fluglarverna är en av proteinkomponenterna i det hållbara fiskfoder som utvecklats i 5TFiD-projektet.

Vill du veta mer?

Mer information fås av

Madeleine Linins Mörner, madeleine.morner@axfoundation.se, 070-950 35 35,

Anders Kiessling, Anders.Kiessling@slu.se, 070-391 93 99

Christian Sjöland, christian.sjoland@axfoundation.se, 076-119 16 35

 

Rapporter

Här samlar vi det som hittills publicerats i projektet

 

 

Logotyper för alla partners i projektet. Bild. 

 

Våra partners

Projektet har totalt 15 partners:
Axfoundation, SLU, Grönsaks och Fiskhallen Sorunda AB, Axfood AB, Älvdalslax AB, Sweco Environment AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Raisio Sverige AB, RH Grythyttan Örebro universitet, RISE Processum AB, Mycorena AB, Marine Biogas/Feed AB, Härnösands Energi & Miljö AB, Vattenbrukscentrum Norr AB, Lantmännen Lantbruk.

Projektet omfattar också åtta associerade partners, inkluderande 5 landbaserade kretsloppsodlingar för fisk, samt ASC (Aquaculture Stewardship Council), Sverige, Beijerinstitutet, KVA och Jordbruksverkets vattenbrukskansli.

Fakta:

5 Ton Fisk i Disk är ett nytt stort utvecklingsprojekt mellan SLU, svensk livsmedelsindustri, detaljhandel och Grythyttan, OrU. Projektet pågår 2019 - 2021.