CV-sida

Faruk Djodjic

Faruk Djodjic
Jag forskar på mobilisering och transport av näringsämnen, främst fosfor, från terrestra till akvatiska system, med fokus på förlusterna från jordbrukslandskapet.

Presentation

Hur rör sig vatten, partiklar och näringsämnen i landskapet? På bilden visar jag en analog förfader från 2014 till digitala Storymap. Foto av: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Undervisning

MV0217 MSc course on Land use and watershed management to reduce eutrophication, 10 hp

MV0214 Marken i odlingen, 15 hp

Phosphorus cycling in terrestrial and aquatic ecosystems, PNG0071, PhD course

Agricultural catchments in a changing world, PhD course

Forskning

Min nuvarande forskning omfattar:

  • Mobilisering och transport av näringsämnen i olika skalor 
  • Interaktionen mellan hydrologi och markkemi och dess effekter på förlusterna av markpartiklar och fosfor 
  • Modellering av näringsämnestransport och källfördelning 
  • Verktyg för riskbedömning av erosion och näringsämnesförluster 
  • Modellering av den rumsliga fördelningen av erosion och fosforförlusterna samt identifiering av de kritiska källområdena 
  • Utvärdering av motåtgärder för minskning av näringsämnesförluster

Läs mer om forskningsprojektet TiRELeSS

Miljöanalys

Jag jobbar inom ramen för SLU Vattennav, där fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Deltar också i SMED Vatten arbete.  SMED står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. 

Samverkan

Inom ramen för LIFE IP Rich waters utvecklar vi en ny lärande miljö i form av Storymap för att ta fram ett bättre underlag för implementering av åtgärder för att minska förluster av näringsämnen från jordbruksmark.

Waterdrive

Publikationer i urval

Djodjic F, Bergström L, Schmieder F, Sandström C, Agback P, Hu Y (2023) Soils potentially vulnerable to phosphorus losses: speciation of inorganic and organic phosphorus and estimation of leaching losses. Nutrient Cycling in Agroecosystems. doi:10.1007/s10705-023-10298-6

Sandström S, Markensten H, Futter MN, Kyllmar K, O’Connell DW, Bishop K, Djodjic F (2023) Distributed dynamic modelling of suspended sediment mobilization and transport from small agricultural catchments. Frontiers in Environmental Science 11. doi:10.3389/fenvs.2023.1196048.

Djodjic, F., P. Geranmayeh, D. Collentine, H. Markensten and M. Futter. 2022. Cost effectiveness of nutrient retention in constructed wetlands at a landscape level. Journal of Environmental Management 324: 116325. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116325.

Sandström, S., M.N. Futter, D.W. O'Connell, E.E. Lannergård, J. Rakovic, K. Kyllmar, L.W. Gill and F. Djodjic. 2021. Variability in fluvial suspended and streambed sediment phosphorus fractions among small agricultural streams. Journal of Environmental Quality n/a. doi:https://doi.org/10.1002/jeq2.20210.

Kyllmar, K., J. Fölster, H. Aronsson, K. Berglund, F. Djodjic, A. Etana, P. Geranmayeh and I. Wesström. 2021. Åtgärder i jordbruket mot övergödning – förslag till system för uppföljning av effekt. Ekohydrologi 167. Uppsala.

Djodjic, F., M. Bieroza and L. Bergström. 2021. Land use, geology and soil properties control nutrient concentrations in headwater streams. Science of The Total Environment 772: 145108. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145108.

Piniewski, M., S. Tattari, J. Koskiaho, O. Olsson, F. Djodjic, M. Giełczewski, P. Marcinkowski, M. Księżniak, et al. 2020. How effective are River Basin Management Plans in reaching the nutrient load reduction targets? Ambio. doi:10.1007/s13280-020-01393-x.

Djodjic, F., P. Geranmayeh and H. Markensten. 2020. Optimizing placement of constructed wetlands at landscape scale in order to reduce phosphorus losses. Ambio. doi:10.1007/s13280-020-01349-1.

Kirchmann, H., G. Börjesson, M.A. Bolinder, T. Kätterer and F. Djodjic. 2020. Soil properties currently limiting crop yields in Swedish agriculture – An analysis of 90 yield survey districts and 10 long-term field experiments. European Journal of Agronomy 120: 126132. doi:https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126132.

Sandström, S., M.N. Futter, K. Kyllmar, K. Bishop, D.W. O'Connell and F. Djodjic. 2019. Particulate phosphorus and suspended solids losses from small agricultural catchments: Links to stream and catchment characteristics. Science of The Total Environment: 134616. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134616.

Djodjic, F. and H. Markensten. 2019. From single fields to river basins: Identification of critical source areas for erosion and phosphorus losses at high resolution. Ambio. doi:10.1007/s13280-018-1134-8.

Bol, R., G. Gruau, P.-E. Mellander, R. Dupas, M. Bechmann, E. Skarbøvik, M. Bieroza, F. Djodjic, M. Glendell, P. Jordan, B. Van der Grift, M. Rode, E. Smolders, M. Verbeeck, S. Gu, E. Klumpp, I. Pohle, M. Fresne, and C. Gascuel-Odoux. 2018. Challenges of Reducing Phosphorus Based Water Eutrophication in the Agricultural Landscapes of Northwest Europe. Frontiers in Marine Science 5.

Djodjic, F., H. Elmquist, and D. Collentine. 2018. Targeting critical source areas for phosphorus losses: Evaluation with soil testing, farmers’ assessment and modelling. Ambio 47:45-56.

Thomas, I.A., P.E. Mellander, P.N.C. Murphy, O. Fenton, O. Shine, F. Djodjic, P. Dunlop, and P. Jordan. 2016. A sub-field scale critical source area index for legacy phosphorus management using high resolution data. Agriculture, Ecosystems & Environment 233: 238-252.

Vallin, A., A. Grimvall, E.-L. Sundblad, and F. Djodjic. 2016. Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea. Swedish Agency for Marine and Water Management report 2016:11.

Djodjic, F. and Villa, A. 2015. Distributed, high-resolution modelling of critical source areas for erosion and phosphorus losses. AMBIO 44:241-251.

Bergström, L., Kirchmann, H., Djodjic, F., Ulén, B., Kyllmar, K., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Liu, J., Svanbäck, A., Villa, A. 2015. Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils – long-term changes, leaching trends and mitigations measures. Journal of Environmental Quality 2015:44: 512-523.

Villa, A., F. Djodjic, L. Bergström, and K. Kyllmar. 2015. Screening risk areas for sediment and phosphorus losses to improve placement of mitigation measures. AMBIO 44: 612-623.

Sharpley, A., L. Bergström, H. Aronsson, M. Bechmann, C. Bolster, K. Börling, F. Djodjic, H. Jarvie, et al. 2015. Future agriculture with minimized phosphorus losses to waters: Research needs and direction. AMBIO 44: 163-179.