CV-sida

Helena Wall

Helena Wall

Presentation

Forskningsintressen:

Effekter av inhysning, skötsel och utfodring på värphönors produktion, äggkvalitet och välfärd. Inhemska proteinråvaror som alternativ till soja i foder till värphöns och slaktkycklingar. 

Mål med min forskning:

Kombinera god djurvälfärd med bra produktion, hög produktkvalité och låg miljöpåverkan

Undervisning

Kursansvarig för kursen "Poultry Production" åren 2007-2009 samt 2013-2014. Håller regelbundet föreläsningar om ämnen relaterade till fjäderfäproduktion, såsom t.ex äggkvalitet. Handleder studenter som skriver kandidatuppsats, genomför examensarbete och projektarbeten i olika kurser.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Välfärdsindikatorer hos värphöns  Ragnar Tauson, Helena Wall, Lena Holm, Anette Wichman, PhD student: Malin Alm
Hållbara matvägar  Ulf Sonesson & Katarina Lorentzon, SIK
Förbättrad tillgång till lokala fodermedel för att nå upp till 100% ekologiskt foder till grisar och fjäderfän.  Core Organic II projekt 
Selektionsmarkörer för förbättrad välfärd hos svenska värphöns  Dirk Jan de Koning, Ragnar Tauson, Lotta Berg, Andreas Kindmark, Helena Wall, & Sune Larsson
Effekt av Aviala-Zn på ägg produktion, äggkvalitét och befjädringpå värphönor i två olika inhysningssystem under en förlängd produktionsperiod.  Helena Wall, Ragnar Tauson, Annsofie Wahlström, Christof Rapp & Dirk Jan de Koning.
Ökat utnyttjande av raps och åkerböna i slaktkycklingfoder  Helena Wall, Emma Ivarsson, Lotta Jönsson, Klas Elwinger & Ragnar Tauson
Förlängd produktionsperiod hos svenska värphöns  Helena Wall, Ragnar Tauson