CV-sida

Helena Wall

I min forskning strävar jag efter att söka lösningar som kan leda till förbättrad hållbarhet vid produktion av ägg och slaktkyckling. Det handlar framförallt om förbättringar rörande djurens välmående, livsmedlens kvalité och säkerhet, och faktorer som påverkar lönsamhet och klimat.

Presentation

Forskningsintressen:

Hur kan vi minska ammoniakförluster från ströbäddar i värphönsstallar? 

Kan tillgång till foder och vatten redan i samband med kläckning ge slaktkycklingen en bättre start genom en mer gynnsam utveckling av tarmmikrobiota och immunfunktion?  

Vilka proteinfodermedel ska vi utfodra våra slaktkycklingar och värphöns med i framtiden? 

Hur påverkas hönors befjädring, äggkvaliét, produktion och skelett av inhysningsmiljö och fodersammansättning? 

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Referee uppdrag för flera vetenskapliga tidskrifter, t.ex. Poultry Science och British Poultry Science

Ordförande för WPSA (World's Poultry Science Association) Sverige

Medlem i arbetsgrupp 9 "Poultry Welfare and Management" i europeiska federationen av WPSA

Ledamot Lövsta rådet - rådgivande organ för SLUs forskningstation Lövsta 

Undervisning

Jag undervisar om inhysning, skötsel och utfodring av värphöns och slaktkycklingar och hur olika faktorer kan påverka fåglarnas välfärd och produktionsegenskaper. I min undervisning tar jag även upp vad i produktionen av ägg och fågelkött som har störst klimatbelastning och hur belastningen skulle kunna reduceras. Jag föreläser i flera kurser på olika utbildningsprogram och handleder studenter som skriver kandidatuppsats eller genomför mastersarbete. Jag är kursansvarig för kursen HVo159 Animalieproduktion - akvakultur, fjäderfä och gris (15 ECTS).

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvarig
Förbättrad djurvälfärd med lägre ammoniak i fjäderfästallar Helena Wall
Brunalger till kyckling Emma Ivarsson
Utfodring av levande larver till värphöns Carlos E. Hernandez
Bröstbensskador hos höns Dirk-Jan de Koning
   
   
   

Handledning

  • 2008-2012 Dr Robin Kalmendal, SLU (biträdande handledare). Fibrous Feed for Functional Fowl. 
  • 2008-2013 Dr Anna Wistedt, SLU (biträdande handledare). Shell Formation and Bone Strength in Laying Hens
  • 2011-2015 Dr Malin Alm, SLU (h8uvudhandledare). Welfare indicators in laying hens. 
  • 2016-        Malin Boyner, SLU (huvudhandledare). Adapted management and feeding strategies at hatch for improved chick quality.
  • 2017-        Eliška Valečková, SLU (huvudhandledare). Effects of alternative feed components on gut microbiota and resistance to Campylobacter spp. in broiler chickens.
  • 2018-        Sara Forslind, SLU (biträdande handledare). Never wake a sleeping broiler.
  • 2020-        Liv Jonare, SLU (biträdande handledare). Cellulitis in broiler chickens; in vivo diagnostics and pathogenesis
  • 2021-         Sallam Mohammad Abdallah (biträdande handledare). New digital and genetic tools to reduce bone damage in laying hens

 

Publikationer i urval


Kontaktinformation