24
aug
Alnarp

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem

möten, sammanträden | seminarier, workshops |

Välkommen på fältträff och möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem! Vi ses i Alnarp och besöker SITES Lönnstorps fältforskningsstation.

Tema för träffen är Odlingssystemförsök – exempel på försöksupplägg och diskussioner om vad vi kan lära oss genom fältförsök som inkluderar hela växtföljder/odlingssystem. Fältträffen (förmiddag) kommer att ha två huvudpunkter:

1) SAFE (SITES Agroecological Field Experiment), som finns på Lönnstorp och består av fyra olika odlingssystem; och 2) DRIM (Diversification through Rotation, Intercropping and Multi-species cover crops), som finns på campus Alnarps ekologiska försöksareal och består av två ekologiska växtföljder med olika gröddiversitet.

Fältträffen kommer att innehålla en kort presentation av SITES och en översikt över pågående fältförsök vid Lönnstorp, samt rundvandring och detaljerade presentationer av försöken SAFE och DRIM. Även andra fältförsök som används för odlingssystem-forskning kommer att besökas i mån av tid.

Lunch serveras på restaurang Alnarp 9, på Alnarps campus (deltagare betalar själva för sin lunch).

Eftermiddagen ägnas åt diskussioner i workshop-format, med mål att identifiera nya samarbets- och samverkansmöjligheter, till exempel genom gemensamma projekt med bas i pågående eller nya odlingssystemförsök.

Ämneskommittén är en öppen mötesplatser för alla intressenter inom försök och forskning om odlingssystem. Kommittén arbetar med idé- och behovsformulering och medverkar till att initiera projektansökningar samt informations- och resultatspridning inom området odlingssystem. Information och inbjudan till denna träff och möte för gärna spridas.

Fakta

Tid: 2022-08-24 09:30 - 16:30
Ort: Alnarp
Arrangör: SLU Fältforsk ämneskommitté Odlingssystem
Mer information:

Program

Ett mer detaljerat program kommer.