25 okt

Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna, Uppsala & Online

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

seminarier, workshops |
fält

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i Sverige. Det firar vi med ett seminarium om observationsfältens betydelse då, nu och i framtiden. Välkommen!

Kunskap om växtnäringsläckage från jordbruksmark är lika aktuellt nu som då. I en rapport som beställts av Naturvårdsverket konstaterades år 1970 att kunskapen om växtnäringsläckaget från jordbruksmark var bristfällig. Det blev starten för observationsfälten som syftade till att ge underlag till bedömning av växtnäringsläckaget och bidra till rekommendationer för att undvika läckage.

Observationsfälten är än idag viktiga pusselbitar för att följa förändringar och förstå trender. Dessa långa mätserier är unika och ovärderliga som historiskt arkiv, för nutida frågeställningar och i ett framtida förändrat klimat.

Institutionen för mark och miljö bjuder in till en eftermiddag om observationsfälten då, nu och i framtiden. Vi uppmärksammar att det är 50 år sedan de första observationsfälten startade med tillbakablickar, nutida mätteknik, forskningsprojekt och exempel på långa mätserier.

Anmäl dig senast 11/10 för att delta på plats i Uppsala. Deltagande online kan registreras fram till seminariedagen.

Anmälan

Jag deltar
Vill du prenumerera på nyhetsbrevet från institutionen för mark och miljö?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2023-10-25 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala & Online
Lokal: Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö
Pris: Gratis

Program

13:00 – 13:05 Välkommen

13:05 – 13:20 Observationsfälten då och nu

Lisbet Norberg, SLU

13:20 – 13:35 Miljöövervakning och Datavärdskap

Katarina Kyllmar, SLU

13:35 - 13:50 Observationsfältens mätstationer och mätteknik

Maria Blomberg, SLU

13:50-14:00 Bensträckare

14:00 – 14:15 Vad kan observationsfältens långa mätserier lära oss?

Lisbet Norberg, SLU

14:15 – 14:30 Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark

Frida Lundell, SLU

14:30 – 15:00 Jubileumstårta och kaffe/te

15:00 – 15:15 Observationsfälten – några nedslag i fosforforskningen

Faruk Djodjic, SLU

15:15 – 15:30 Observationsfälten i simuleringsmodeller och nationella beräkningar

Anders Lindsjö, SLU

15:30 – 15:45 Exempel på hur resultaten från observationsfälten kommer till användning

Markus Hoffman, LRF

15:45 – 16:00 Avslutning


Kontaktinformation

En kvinna i röd skjorta, foto.Lisbet Norberg, forskare

Institutionen för mark och miljö, SLU
Lisbet.Norberg@slu.se, 018-673496