14 dec

Webbinarium arrangerat av Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Mark- och arrendepriser 2024. Vad ska vi förvänta oss av framtiden?

seminarier, workshops |

Prisutvecklingen på åkermark i Skåne har varit dramatisk, mark som kostade 30 000 kronor per hektar i början av 1990-talet har stigit i pris till över 700 000 kronor. Men det höga ränteläget har nu gjort att markpriserna börjar sjunka. Prognosen för odlingsåret 2023 påverkar också läget efter en säsong med för mycket regn men även svår torka.

Det finns därför många frågor inför framtiden:

  • Vad händer med utbudet av åkermark?
  • Vad händer med priset på åkermark?
  • Kommer mer arrendemark att bli tillgänglig på marknaden?
  • Följer arrendepriset med markpriserna nedåt?
  • Ökar antalet tvångsförsäljningar av gårdar under de närmaste åren?
  • Hur påverkar ränteläget priserna på mark och arrenden?

Vi har dessutom ett danskt talesätt som säger att det inte är lantbrukarna som sätter priset på mark utan det är bankerna...kanske ännu ett ämne att diskutera?!

Välkommen till ett högaktuellt webbinarium arrangerat av Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap.

Tid: 14 december kl 09.00 - 10.00 

Medverkande: Stefan Gustavsson, senior rådgivare på HIR Skåne, Stefan Malmström, Affärschef jord och skog på Landshypotek Bank och Per Hansson verksamhetsledare, Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap, SLU.

Webbinariet hålls via Zoom, du kommer att få en länk och lösenord via e-post i god tid innan webbinariet startar.

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD!


Kontaktinformation

Per Hansson, projektledare Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80