28 mar
30 mar

Marstrands havshotell, Marstrand

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

evenemang |

Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande kunskap om olika arter som odlas och tekniker som används inom svenskt vattenbruk idag, samt de som väntas användas inom en nära framtid. En viktig utgångspunkt för föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under kursen kommer att vara miljöpåverkan och miljönytta och olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan av vattenbruk.

En viktig utgångspunkt för föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under kursen kommer att vara miljöpåverkan och miljönytta och olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan av vattenbruk.

Målgrupp: Kursen är riktad till dig, som tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat dig som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

Mer information om kursinnehåll och registrering på NKfV:s webbplats.

Fakta

Tid: 2023-03-28 - 2023-03-30
Ort: Marstrand
Lokal: Marstrands havshotell
Arrangör: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, Landsbygdsnätverket, SWEMARC, SLU och SLU Aquaculture
Sista anmälningsdag: 22 februari 2023