2 jun

Lennart Kennes sal, Uppsala

Diplodia tip blight affecting Scots pine. Factors determining infection and spread in Swedish forests

disputationer |

Laura Brodde försvarar sin avhandling "Diplodia tip blight affecting Scots pine. Factors determining infection and spread in Swedish forests" den 2 juni 2023.

Välkommen!

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=121958
Respondent: MSc Laura Beodde
Opponent: Professor Ari Hietala, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Division of biotechnology and Plant Health
Tid: 2023-06-02 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kontaktinformation