SLU-nyhet

Kunglig glans över Future Forests forskning

Publicerad: 05 september 2016

H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltog den 1 september i en exkursion anordnad av forskningsprogrammet Future Forests. Future Forests - forskning om skogen i samhället var rubriken för dagen.

Exkursionen leddes av programchef Annika Nordin, SLU. Kungen hade också sällskap av Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, och Maria Norrfalk, Future Forests styrelseordförande och tidigare landshövding i Dalarnas län.
Bland exkursionsdeltagarna fanns Future Forests styrelse, samt representanter för forskningsprogrammets huvudmän och finansiärer. Här är det Olof Johansson, ledamot i Future Forests styrelse och miljöchef vid Sveaskog som hälsar på Kungen.
Kungen föreföll uppskatta exkursionen som hölls i forskningsprogrammet Future Forests regi.
Kungen och övriga deltagare lyssnade intresserat när historikern Anna Sténs, Umeå universitet, och naturvårdsbiologen Jean-Michel Roberge, SLU, berättade om naturvård, forskning och värderingar genom tiderna.
Future Forests styrelse representerades bland annat av Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.
Kungen besökte även Krycklan, en experimentanläggning på Svartbergets försökspark där skogens mark och vatten utforskas.
Hjalmar Laudon, professor i skogsmarkens biogeokemi, visar Kungen och landshövding Magdalena Andersson hur framtidens hydrologiska skogskartor kommer att revolutionera skyddet av skogens vatten.