SLU-nyhet

Elevers forskning får kungligt stöd

Publicerad: 03 juni 2016

I höst kommer skolelever hjälpa forskare studera biologisk mångfald, höstlöv och klimatförändringens effekter. Det är SLU som bjuder in till Höstförsöket, där elever och deras lärare får delta i riktig forskning. Eleverna kommer att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar.

I det svenska miljöarbetet är två viktiga mål att bevara den biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringens påverkan. Därför pågår också mycket forskning kring dessa ämnen. Nu har forskare vid Stockholms universitet och SLU utvecklat ett forskningsprojekt där man vill ta hjälp av skolelever. Och nyligen fick de stöd av H.M. Kung Carl XVI Gustav för detta forskningsprojekt.

– Tack vare Kungens stöd och alla elever och lärare som anmäler sig till Höstförsöket kan vi få in data från många olika platser på ett sätt som vi aldrig hade klarat själva, berättar Ayco Tack, forskare vid Stockholms universitet. Vår del i Höstförsöket  handlar om ekens biologiska mångfald och vi vill veta vilka insekter som finns på ekar under hösten och hur detta varierar i olika delar av landet.

Forskarna vill också veta när träden får höstlöv. En av de tydligaste effekterna av klimatförändringen är att växtsäsongen och årstiderna förändras. Under de senaste decennierna har vårtecknen tidigarelagts med mellan en och två veckor. Det finns dock mycket mindre forskningsdata för hösten och förändringen verkar inte lika förutsägbar för olika arter, som på våren.

– Olika träd får höstlöv vid olika tidpunkter och dessa skillnader tror vi kan påverka de småkryp som lever på trädet, säger Adam Ekholm, doktorand vid SLU och en i forskningsteamet bakom Höstförsöket.

En förändrad växtsäsong spelar stor roll för många, både i samhället och i naturen. Pollenallergiker får symptom tidigare på året och biodlare undrar över hur samspelet mellan växter och honungsbin förändras. I framtiden kan skogsägare behöva ta ställning till om man ska byta vilka träd man planterar och renägare kan behöva anpassa sin skötsel till förändrade lövspricknings- och snösmältningstider.

– Frågan om hur en förändrad växtsäsong påverkar samspel mellan arter och den biologiska mångfalden är en het fråga och vi är mycket glada att kunna engagera skolelever i denna forskning, säger Kjell Bolmgren, projektledare för Höstförsöket.

Höstförsöket genomförs under höstlövsperioden, som börjar redan i augusti i nordligaste Sverige och slutar vid månadsskiftet oktober-november i landets sydligaste delar. Klasser på alla stadier är välkomna att anmäla sig på Höstförsökets hemsida.

Fakta:

Höstförsöket är en del av Naturens kalender och Höstförsökets hemsida finns på:


Kontaktinformation

Kjell Bolmgren, koordinator för Svenska fenologinätverket, Naturens kalender
E-post: kjell.bolmgren@slu.se
Telefon: 018-67 12 61
Enheten för skoglig fältforskning