Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, från landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Det handlar också om de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald följer och analyserar situationen för svenska arter.


Det finns 57 sidor som är taggade med Biologisk mångfald:
Tromsöloka, Heracleum persicum. Foto: Mora Aronsson, SLU

Fler invasiva arter att vänta

Tromsöloka, Heracleum persicum, är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera och plantera ut. Foto: Mora Aronsson EU-kommissionen har tagit fram en lista med 49 invasiva ...

Parkmiljö. Foto Marcus Hedblom

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

I Sverige finns det fortfarande goda chanser att höra fågelsång i stadsskogar. Foto: Marcus Hedblom Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. - När vi utsätter ...

stenskvättor-ingress.jpg

25 år av stenskvättor ger forskarna svar på varför jordbruksfåglar minskar

En färgmärkt hona med en fluga som hon ska mata sina ungar med. Foto: Annika Rastén 2017 är den 25:e säsongen som forskare på SLU följer stenskvättorna utanför Uppsala. Den långa tidsserien är unik och har gett stor kunskap om stenskvättor ...

IngelaJansson-fotoAnnaFroster600.jpg

Visar väg från lejonjägare till lejonväktare

Ingela Jansson, lejonforskare vid SLU. Foto: Anna Froster. Att bara kartlägga lejongener räcker inte för att skydda lejonen när inaveln blir värre för varje år. SLU-doktoranden Ingela Jansson måste ofta lägga forskningen åt sidan och kämpa ...

vete.jpg

Konventionell odling minskar mångfalden

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 % högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält. Foto: Jenny Svennås-Gillner. I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 % högre än i ...

Espmark.jpg

Future Forests stärker kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk

Med två gedigna rapporter stärker Future Forests kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete ...

Lunglav, Lobaria pulmonaria. Foto: Anna Maria Wremp, SLU.

Enklare använda gröna data

Smarta webbtjänster gör det möjligt att återanvända artdata i många olika applikationer. Här syns en lunglav, Lobaria pulmonaria. Foto: Anna Maria Wremp, SLU. En analysportal för biodiversitetsforskning, ett handläggningsverktyg för naturvårdare ...

Älg. Foto: Beautiful Sweden

Skogens konung utmanas om tronen

Flera klövviltsarter har ökat snabbt i både antal och utbredning i Sverige. I dag samexisterar ofta fem till sex klövviltsarter där det tidigare bara var en eller två. Foto: Beautiful Sweden Vad händer när nya arter etablerar sig i ekosystem ...

Skogsdag inom projektet Lövsuccé i landskapet. Foto: Marielle Gustafsson

Rådgivning ger mer lövskog

Förankringsarbetet med skogsägarna inleddes med en skogsdag, där skogsägare fick träffa de inblandade myndigheterna och lära mer om lövskogsbruk. Foto: Marielle Gustafsson Länsstyrelsen i Jönköpings län vill tillsammans med Skogsstyrelsen, ...

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Förespråkar mer kunskapsdelning

Kevin Bishop är SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Kevin Bishop, vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU ser en ljus ...

Murar i landskapet. Foto: Anders Glimskär, SLU.

Nytt om gräsmarker, småbiotoper och myrar

Murar, röjningsrösen, hällar, men även diken och småvatten är några av de småbiotoper som ingår den regionala miljöövervakningen av landskapsrutor. Foto: Anders Glimskär, SLU. Värdefulla hävdade och artrika gräsmarker finns i en stor ...

VMardhund200x280.jpg

Mårdhundar ska hindras att etablera sig

Mårdhund. Foto: Veli-Matti Väänänen. Mårdhunden är en främmande art som kan orsaka stor skada på exempelvis det inhemska fågellivet om den etablerar sig i Sverige. Dessutom kan den sprida allmänfarliga sjukdomar som rabies. Naturvårdsverket ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5