SLU-nyhet

Marie-Claire Cronstedts professur i viltekologi

Publicerad: 29 september 2017

Den 1 januari 2018 inrättas formellt ämnesområdet ”Marie-Claire Cronstedts professur i viltekologi” vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Ämnet för professuren är viltekologi med inriktning mot vilt och viltskador i jordbrukslandskapet. Professor Petter Kjellander blir ansvarig för ämnesområdet.

Med stöd av en donation från Marie-Claire Cronstedts stiftelse rekryterades 2012 Petter Kjellander som professor i viltekologi vid Grimsö forskningsstation, institutionen för ekologi. Efter förslag från SLU beslutade styrelsen för Marie-Claire Cronstedts stiftelse i maj 2017 att ge ett fortsatt bidrag till SLU under 6 år till Petters Kjellanders verksamhet. NJ-fakulteten har som en följd av detta beslutat att inrätta och delfinansiera ett nytt ämnesområde i viltekologi med inriktning mot vilt och viltskador i jordbrukslandskapet med Petter Kjellander som ansvarig professor. Detta ämnesområde ska benämnas ”Marie-Claire Cronstedts professur i viltekologi” och utgör en satsning på att utveckla ämnet viltekologi vid SLU samtidigt som det bidrar till att uppfylla stiftelsens ändamål.


Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67