SLU-nyhet

EU-medel till forskning om översvämningar

Publicerad: 05 oktober 2017

Nyligen beviljades EU-medel ur COST Action-programmet till ett projekt där bl a SLU-forskare medverkar för att bygga upp ett nätverk med fokus på hur markanvändning kan reducera översvämningsrisker.

COST (European Cooperation in Science and Technology) stödjer samarbete mellan forskare för att främja informationsförmedling. Projektet, som heter Land4Flood, har fått ca tre miljoner kronor från EU för att under fyra år arrangera årliga konferenser, regionala workshops, vetenskapliga utbyten, doktorandkurser, publikationer med mera.

Huvudfrågan som ska behandlas inom ramarna för projektet är hur markägare kan engageras för att införa åtgärder som skulle öka markens kapacitet att behålla vatten och därmed kunna minska risken för skador i samband med översvämningar. Nätverket ska etablera en plattform för forskare, markägare, beslutsfattare och intressegrupper från mer än 40 länder för att diskutera både problem och möjliga lösningar.

Inom Land4Flood deltar nu representanter från 24 olika länder. Den förvaltas av en grupp forskare från Jan Evangelista Purkynĕ University i Tjeckien. I styrgruppen för programmet ingår två medlemmar från Sverige: Dennis Collentine från Högskolan i Gävle och SLU, Uppsala samt Martyn Futter, SLU, Uppsala.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se