SLU-nyhet

Inbjudan till SLU-kollegor

Publicerad: 02 november 2017

Burkina Fasos Minister för högre utbildning, vetenskaplig forskning och innovation, Hans Excellens Professor Alkassoum Maïga besöker SLU i Uppsala 13 november 2017 mellan 8:30 - 10:45. En översikt över tidigare och pågående samarbeten med Burkina Faso kommer att presenteras och möjligheter till framtida samarbete diskuteras.

Vi vill bjuda in SLU-kollegor som är intresserade av samarbete med Burkina Faso till Hans Excellens besök på SLU. Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga. Om du är intresserad, kontakta oss på global@slu.se senast den 9 november 2017.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se