SLU-nyhet

Spelar odlingssystemet någon roll? Effekter på kvaliteten hos grönsaker i Önnestad odlingssystemförsök

Publicerad: 19 december 2017
690.jpg

Sedan 1987 har ett fält utanför Önnestad i nordöstra Skåne använts för att studera långtidseffekter av olika odlingssystem och växtföljder med lantbruksgrödor. Under 2000-talet har lök, morötter och rödbetor adderats till några av växtföljdsomloppen.

I den här studien jämförs kvaliteten hos konventionellt odlade grönsaker med ekologiskt odlade. År 2014 och 2015 samlades prover av lök, morötter och rödbetor samt potatis in och kvaliteten bedömdes och analyserades.

Några av slutsatserna från studien är att
• torrsubstanshalten/vattenhalten skiljde sig inte mellan de konventionella och ekologiska systemen
• sockerhalten skiljde sig inte mellan grödor odlade konventionellt eller ekologiskt
• quercetinhalten i lök skiljde sig inte statistiskt signifikant mellan odlingssystemen.

Läs mer i faktablad 2017:31 från LTV fakulteten i Alnarp. Spelar odlingssystemet någon roll? – Effekter på kvaliteten hos de grönsaker som ingått i Önnestads långliggande odlingssystemförsök. Författare är Lars Mogren, SLU Alnarp, Per Modig, HIR Skåne, och Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne.

I faktabladet finns det också tips på litteratur som belyser skillnader i kvalitet mellan ekologiskt och konventionellt odlade grödor.


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se