SLU-nyhet

CBC:s verksamhetsberättelse 2016

Publicerad: 10 mars 2017
cbc-2016-front.jpg

CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, har publicerat en populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten under det som var centrets femte år.

CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

I den här rapporten presenterar vi en kort översikt över verksamheten år 2016. CBC har bland annat arrangerat en temadag för odlare, myndigheter, företag, forskare och rådgivare på temat "biologisk bekämpning och framtidens matproduktion". Vi berättar även om färdiga forskningsprojekt, nya forskningsresultat, studentarbeten och vårt arbete i olika expertgrupper.

Läs hela rapporten här (på engelska).


Kontaktinformation

margareta.hokeberg@slu.se, 018-671863

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se