SLU-nyhet

Hur fungerar snabbväxande kycklingar i ekologisk produktion?

Publicerad: 14 mars 2017
kycklinghybrider.jpeg

Ekologisk slaktkycklinguppfödning har under lång tid varit mycket begränsad i Sverige men under de senaste åren har en rad nya uppfödare etablerat sig. Ekologisk kycklinguppfödning ställer på många sätt andra krav än konventionell produktion. Kycklingarna skall bland annat ha tillgång till utevistelse och äta ekologiskt foder (ett undantag finns fortfarande där en mindre del av fodret kan vara konventionellt).

Kycklingarna skall dessutom leva mer än dubbelt så lång tid innan slakt än konventionella kycklingar och det ställer helt andra krav på den kycklingras som används. Eftersom de konventionella snabbväxande raserna är optimerade för en livslängd på ungefär 30-40 dagar får dessa kycklingar problem om de lever längre. När kycklingarna blir för stora blir de ofta halta på grund av att benen inte orkar hålla kroppens vikt längre

En forskargrupp vid SLU har undersökt hur en längre uppfödningstid påverkade två olika kycklingraser, en snabbväxande (Ross 308) och en mer långsamväxande (Rowan Ranger). Forskarna undersökte bland annat hur högt respektive lågt proteininnehåll i fodret påverkade kycklingarna, hur hälsan påverkades av den längre uppfödningen samt hur proportionerna bröst/ben hos slaktkroppen såg ut.

Resultatet visade att den snabbväxande Ross 308 växte snabbast när den fick äta foder med ett mindre proteininnehåll. Det beror troligen på att en så snabbväxande kyckling överkompenserar foderintaget om fodret inte innehåller tillräckligt mycket protein. Den mer långsamtväxande Rowan Ranger å andra sidan växte snabbast när fodret innehöll mycket protein. Den genomsnittliga tillväxttakten för Ross 308 var högre i än KRAV:s definition av en långsamtväxande ras oavsett foder (max 45 g per dag) medan Rowan ranger höll sig under denna gräns.

Studien kunde också visa att fler kycklingar av Ross 308 fick avlivas på grund av bensvaghet och fler Ross-kycklingar hade dessutom kladdig avföring runt kloaken vilket kan visa på hälsoproblem. Forskarna drar därför slutsatsen att det finns problem ur djurvälfärdssynpunkt att hålla snabbväxande raser där kycklingarna föds upp under en längre tid.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se