SLU-nyhet

SLUs fältarbetare håller koll på skog, jord och biologisk mångfald

Publicerad: 15 juni 2017
Ann-Sofie Linden.jpg

Sommartid betyder arbetstid för ett stort antal naturinventerare och skogstaxerare vid SLU.

Riksskogstaxeringen har just nu 16 arbetslag med tre personer i varje som arbetar utspridda över hela landet. På provytor mäts levande och döda träd och dessutom beskrivs vegetationen, skogsbeståndets historik och markens bördighet. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för officiell nationell statistik för Skogarnas tillstånd och förändring som SLU har ansvar för.

 – I år är det andra året i rad som vi också inventerar i fjällbjörkskogen, säger Jonas Fridman, som är programchef för Riksskogstaxeringen, en verksamhet som pågått sedan 1923.

På ett urval av Riksskogstaxeringens ytor samlar Markinventeringen in jord- och humusprover för vidare analyser, bland annat DNA-analyser som ger data om vilka svampar som förekommer i skogsmarken.

NILS inventerar biologisk mångfald

Det är inte bara skog och jord som inventeras, utan också den biologiska mångfalden. NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige, har i denna stund 8 fältarbetslag med två personer i varje som samlar in data om den biologiska mångfalden.

 – I år gör vi en speciell satsning med utökad inventering i fjällen, dels som stöd till regional miljöövervakning och dels för att samla in referensdata som kan användas för utvecklingen av Nya Marktäckedata. Det är en marktäckekartering som sker på nationell nivå, säger Jean-Michel Roberge som är programchef för NILS.

NILS inventerare Christina Claesson Kajsa Svensson 2017.jpg
NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Fältlag 79 består av Christina Claesson och Kajsa Svensson som här inventerar ett björksnår utanför Eneryda i Småland.
Riksskogstaxeringen inventerare Ola Borin 2017.jpg
RIKSSKOGSTAXERINGEN. Ola Borin är lagledare och ansvarig för klavning, beståndsbeskrivningar och beskrivningar av skador, viltbete och förslag på åtgärder. Sommarens arbetsplats är skogarna i Ångermanland, norra delen av Jämtland och sydöstra delen av Västerbotten.
Markinventeringen inventerare Viking Petersson 2017.jpg
MARKINVENTERINGEN. Det oranga röret används för att ta humusprov och dessutom tas DNA-prov för att kartlägga svampars utbredning. Det var 23 grader varmt och vindstilla så myggjackan kom till användning för Viking Petersson, denna dag verksam strax norr om Umeå.
NILS inventerare Jesper Wadstein Olof Åström 2017.jpg
NILS. Jesper Wadstein och Olof Åström, fältlag 78, gör en linjeinventering strax norr om Växjö.
Markinventeringen inventerare Ann-Sofie Lindén 2017_1.jpg
MARKINVENTERINGEN. Ann-Sofié Lindén har som huvuduppgift att ta jordprover på 65 centimeters djup och kartlägga vegetationen på markytan. I sommar jobbar hon mest i Västerbotten.

Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Pernilla Christensen, Avdelningschef
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86