SLU-nyhet

Hur minimeras risken för bakterier i bladgrönsaker?

Publicerad: 26 juni 2017
E coli blad.jpg

Ett projekt vid SLU Alnarp i samarbete med Sydgrönt visar vikten av hygienåtgärder i hela produktionskedjan från jord till bord.

Studien har undersökt bakterien E. coli O157:H7 på ytan av bladgrönsaker och i vilken omfattning den förmår att krypa in och gömma sig i bladvävnaden.

Projektets resultat visade ett mycket starkt samband mellan tillväxt av E. coli O157:H7 och sockerhalter. Man såg även att sockerhalter förekom i stora mängder på skurna respektive sönderdelade blad. Andra riskmoment för smittspridning i frilands- och växthuskulturer är organiskt gödsel, ohygieniskt bevattningsvatten och djur i produktionsmiljön (både vilda djur, ohyror eller sällskaps- och husdjur).

Resultaten visar att:

  • Tarmsmittor kan inte alltid stoppas genom förebyggande åtgärder, såsom sköljning.
  • Risken för tillväxt av bakterier är mindre, då blad är oskadda (intakta).
  • E. coli O157:H7 ökar snabbare i rumstemperatur än vid förvaring i kylskåp.
  • Tillväxten av bakterier ter sig olika på olika växter.

Följaktligen konstateras att det krävs en hög grad av medvetande och ändamålsenliga hygienåtgärder i hela produktionskedjan från jord till bord för att tillhandahålla säkra produkter inom frukt och grönt. 

Projektansvarig: Beatrix Alsanius, SLU Alnarp

Läs mer i faktabladetKontaktinformation
Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se