SLU-nyhet

Sveriges radio uppmärksammar konferens om Arktis biologiska mångfald

Publicerad: 10 oktober 2018
370A8062_300x_300.jpg

De arktiska ekosystemen är känsliga och påverkas bland annat av klimatförändringarna. I dagarna pågår en konferens om biologisk mångfald i Arktis, där forskare från Vatten och miljö deltar.

Konferensen ordnas i Rovaniemi i Finland, av Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), som är en arbetsgrupp inom Arktiska rådet. Deltar gör forskare, ursprungsbefolkning, politiker, myndighetsrepresentanter och andra intressenter.

Från Vatten och miljö deltar bland annat Willem Goedkoop, representant i CAFF:s styrgrupp för sötvattensövervakning (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program). Han är en av författarna till en rapport om de arktiska sjöarnas och vattendragens status, som släpps nästa år. I en intervju i P1 berättar han bland annat att artrikedomen i arktiska sötvattensmiljöer kan komma att öka på grund av den globalal uppvärmningen. Anledningen är att fler arter kommer trivas längre norrut, vilket kan påverka de arktiska arterna negativt eftersom de då utsätts för mer konkurrens. Dessutom är de i många fall anpassade för ett kallare klimat. Ett exempel är rödingen, som är en utpräglad kallvattensart och därför kan försvinna från sjöar som blir varmare.

Även Maria Kahlert och Jenny Nilsson från Vatten och miljö deltar i konferensen. Maria Kahlert presenterade under konferensens första dag resultaten från en studie om kiselalger i arktiska sjöar och vattendrag. Studien visar bland annat på klimatrelaterade förändringar i kiselalgssamhällen i arktiska sjöar. 

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se