SLU-nyhet

ACCELERATE - plattform för ungdom och innovation inom hållbar utveckling

Publicerad: 13 mars 2018

ACCELERATE är ett framväxande partnerskap med flera intressenter som initierats av SLU Global och som syftar till att stärka ungdomar i att utveckla innovativa lantbruksföretag med ett globalt hållbarhetsperspektiv. SLU och SLU Global bidrar genom denna plattform till en rad av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda2030, till exempel ingen fattigdom, ingen hunger, fler arbetstillfällen, god utbildning för alla, jämställdhet och främjandet av innovationer, allt med grunden i ett globalt partnerskap (mål 17).

Läs hela artikeln och hitta länkar till filmer från ACCELERATE 2017 på den engelska webbsidan här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se