SLU-nyhet

Nu etableras SLU Vattenforum

Publicerad: 16 april 2018

För att stärka SLU:s vattenprofil bildas nu ett vattenforum på SLU med bas på NJ-fakulteten. Det ska främja vattenfrågor på hela universitetet och underlätta samarbeten och samverkan, inklusive tvärvetenskapligt samarbete.

Ämnen som på något sätt berör vatten finns på alla fakulteter. Det kan gälla allt från dricksvatten, näringsläckage från åkrar, dagvatten i städer, till ekosystem längs kuster och i hav, och allt från förvaltningssystem och estetik till hydrologisk modellering och vattenrening.

Tanken är att på sikt stärka SLU:s bidrag till vattenaspekterna i Agenda 2030, både genom att öka synligheten utåt av SLU:s vattenverksamhet och främja ökat samarbete inom universitetet.

Utmaningarna på vattenområdet är stora, inte minst på grund av klimatförändringarna och den snabba urbaniseringen, och nytt tänkande och innovativa lösningar behövs. SLU har en stark kompetens på många vattenrelaterade områden, både inom forskning, utbildning och miljöanalys. Det finns önskemål om att öka synergierna mellan dessa områden och mellan olika ämnen för att ytterligare stärka verksamheten.

En stark vattenaktör

För att forumet ska fungera som det är tänkt måste det givetvis finnas en person som är ansvarig. För en tid sedan anställdes Sara Gräslund som vattenforumets koordinator.

– SLU ska uppfattas som en stark aktör i vattenfrågor och forumet kan fungera som en ingång till universitetet för de som är intresserade av vatten på SLU men inte vet vart de ska vända sig. Till mina första uppgifter hör att få en överblick över den vattenverksamhet och forskare som finns på SLU och bygga upp det interna vattennätverk som kommer utgöra grunden för vattenforumet. Men det handlar inte om att bygga någon ny organisation. Det handlar om att bygga på den verksamhet och kompetens som redan finns och främja nätverk och samarbeten, säger Sara. Hon är imponerad av den vattenexpertis och bredd som finns på SLU och har fått mycket positiv respons.

Existensen måste bli känd

– Vi har nu fått igång en första version av Vattenforumets hemsida och ett Twitterkonto som kontaktyta och för att göra vår existens känd. Vi har dragit igång en seminarieserie med nästa tillfälle 26 april här på Ultuna om översvämningsrisker. Vi kommer delta på externa evenemang som till exempel Havs- och Vattenforum och Världsvattenveckan. Det finns mycket man skulle kunna göra, men man får ta ett steg i taget.

Gedigen erfarenhet och utbildning

Sara har bred och gedigen erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter. Hon har jobbat med vatten-, miljö- och klimatfrågor på Sida, bland annat vid ambassaden i Addis Abeba och under de senaste åren som samordnare av Sidas miljö- och klimatnätverk och som del av den svenska klimatdelegationen. Hon har arbetat med internationella vatten vid Global Environment Facility vid Världsbanken i Washington DC och har tidigare doktorerat i marin ekotoxikologi på Stockholms universitet


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se