SLU-nyhet

Symposium i Uppsala om utmaningar och framtidsutsikter för biologisk bekämpning

Publicerad: 25 maj 2018

Kompetenscentrum för biologisk kontroll, CBC, höll ett symposium till Margareta Hökeberg ära. Margareta kommer att gå i pension efter en lång och framgångsrik karriär som en internationellt erkänd expert på användningen av bakterier inom biologisk bekämpning. Temat för symposiet var biologisk bekämpning i växtskydd - nuvarande utmaningar och framtidsutsikter.

Margareta Hökeberg har varit föreståndare för CBC på SLU sedan starten 2012, till januari 2018. Hennes banbrytande arbete med bakteriebehandlade frön mot fröburna sjukdomar i spannmålsgrödor är banbrytande. Hon var en av forskarna som tillsammans med Lantmännen upptäckte och utvecklade bakterien Pseudomonas chlororaphis isolat MA 342 till ett biologiskt medel för fröbehandling, med fokus på användningen i spannmål men även för användning på vegetabiliska frön.

Symposiet ägde rum den 23 maj i Uppsala. Ingvar Sundh, nuvarande föreståndare för CBC, välkomnade deltagarna till symposiet.

Läs mer om symposiet på den engelska sidan här.


Kontaktinformation

ingvar.sundh@slu.se,  018-673208