SLU-nyhet

Heureka, nu också för lågproduktiv skogsmark

Publicerad: 11 juni 2018

Nya funktioner för lågproduktiv mark implementeras i Heureka och utökar systemets användningsområde. Bakgrunden till funktionerna är SLU:s regeringsuppdrag att ta fram nya referensnivåer för växthusgaser från skog och mark.

SLU har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en referensnivå för upptag och utsläpp av växthusgaser från skog och skogsmark. Bakgrunden är ett nytt regelverk inom EU för ländernas nationella kolrapportering enligt Parisöverenskommelsen. Referensnivån avser perioden år 2020 - 2030 och kommer att simuleras med hjälp av framskrivningar med Heureka Regvis och med data från Riksskogstaxeringen som grund. 

För närvarande är Heurekasystemet enbart anpassat för produktiv skogsmark. Produktiv skogsmark är den del av skogsmarken där tillväxten överstiger 1 m3sk per hektar och år. Eftersom kolrapporteringen gäller utsläpp och upptag från alla typer av markanvändningsklasser måste det vara möjligt att hantera även andra ägoslag än produktiv skogsmark. Bland annat används en internationell skogsmarksdefinition inom kolrapporteringen som förutom produktiv skogsmark även innefattar lågproduktiv skogsmark, alltså s.k. skogliga impediment som t.ex. skogbeklädda myrar och hällmarker. Arealen på den lågproduktiva skogsmarken uppgår till 5 miljoner hektar och inom regeringsuppdraget behöver även utvecklingen på dessa marker simuleras.

Befintliga tillväxtfunktioner i Heurekasystemet är anpassade för produktiv skogsmark och därför har Kenneth Nyström på institutionen för skoglig resurshushållning engagerats. Han har tagit fram en uppsättning trädslagsvisa funktioner för simulering av höjd- och diametertillväxt samt mortalitet. Kenneth har konstruerat separata funktioner för olika typer av lågproduktiv skogsmark, som skogbeklädd myr, hällmarker och fjällbarrskog. Funktionerna implementeras för närvarande och kommer att ytterligare utöka Heurekasystemets användningsområden.


Kontaktinformation

Per-Erik Wikberg, Analytiker
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se,
090-786 8303

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se