Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 40 sidor som är taggade med Heureka:

Renens vinterbete försvinner raskt men anpassat skogsbruk kan vända trenden

De senaste sjuttio åren har renens lavrika vinterbetesmarker minskat bland annat till följd av tätare och yngre skogar. Genom att anpassa dagens skogsbruk kan förutsättningarna för vinterbete öka med

På återseende Lars

Heurekas verksamhetschef Lars Sängstuvall lämnar sin post för nygamla äventyr. SHa tackar för en synnerligen produktiv tid. Lars kom tillbaka till SLU i början av 2022 och har hunnit uträtta en hel

Kunskap om miljöförändringar – en förutsättning för kloka beslut

Under årets Almedalsvecka arrangerade SLU seminarier med ett tydligt budskap – miljöanalys och -övervakning är en förutsättning för att uppnå en hållbar förvaltning av våra hav och skogar. Det är ett

SLU i Almedalen: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

amanda.oberg@slu.se Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Utvinna bioenergi från skogen – vad snackar alla om?

Hur klimatsmart det är att använda bioenergi diskuteras flitigt. Men vad är det som diskuteras? Vad är bakgrunden? Här reder vi ut lite begrepp och fakta som debatteras. Vad bränner vi? Biobränslen

Så ska naturvärdena bevaras i Gåsberget

Det lönar sig att ha högre ställda hänsynskrav. Då får exempelvis raggbocken en större yta att röra sig på. Det visar resultaten från samverkansprojekt mellan myndigheter och bolag i Dalarna där fyra

Skog är mer än träd och träd mer än virke

Det finns många ofta motstridiga mål med skog – den ska leverera virke till produkter, bevara biologisk mångfald och vara en plats för renar och människor. Men alla dessa olika värden kan balanseras

Utvärdera med forskare och lokala aktörer för bästa skogsskötsel

Genom att använda både vetenskapliga utvärderingar av framtida skogsscenarier och kunskap från lokala aktörer är det lättare att finna en bra skogsskötsel. En skötsel som passar både lokala

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför

Loading…