Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 33 sidor som är taggade med Heureka:

Klimat, mångfald och människa - allt får plats i skogen (?)

Det nya formasprojektet SPARC vill hjälpa skogsägare och andra aktörer att hitta i den snåriga djungeln av möjliga val och målkonflikter för att öka möjligheten att fatta beslut som bidrar till

Välkommen (tillbaka) Lars Sängstuvall

Efter att han hållit sig från akademin i nästan tre år kan vi nu hälsa Lars Sängstuvall välkommen åter till SLU. Lars som disputerade så sent som i december 2018 har sedan avlagd jägmästarexamen

Så kombineras hållbart skogsbruk och minskad risk för stormskador

Det är möjligt att minska en skogs stormkänslighet utan att göra stora avkall på andra hållbarhetsmål såsom gammal skog, avverkningsvolym, rekreation och kolförråd, visar ett examensarbete vid SLU.

Alternativa skötselstrategier i tätortsnära skog för Sundsvalls kommun

En anpassad skötsel av tätortsnära skog kan skapa och bibehålla viktiga miljöer för människor och djur men även minska risker för skador orsakade av storm och brand. Det visar en studie som SLU har

Det finns hjälpmedel för skogliga målkonflikter

Det finns en mängd olika värden, möjligheter och mål med skog och skogsbruk. Men det finns också hjälpmedel som gör det möjligt att testa sig fram till vilka skötselmetoder som passar de mål

Det finns hjälpmedel för skogliga målkonflikter

Det finns en mängd olika värden, möjligheter och mål med skog och skogsbruk. Men det finns också hjälpmedel som gör det möjligt att testa sig fram till vilka skötselmetoder som passar de mål

Möt nya verksamhetsledaren Thomas

Del av SHa:s stora skiftbyte involverade en ny verksamhetsledare och oroa er inte, det kommer fortsatt finnas en Thomas. Närmare bestämt en Thomas Nyström, en dansant datavetare med mångårig

Uppdaterade skogsbruksplaner med inbakad naturvårdsnytta

Att skapa en digitaliserad möjlighet att hålla skogsbruksplanerna ajour samt beskriva naturvårdsnyttan är tanken med ett nytt projekt som startar upp vid Skogforsk. Projektet har redan fått en del

Lycka till Peder

En av Heurekasystemets viktigaste spelare, Peder Wikström, byter jobb och vi kikar tillbaka lite på hans roll i utvecklingen av Heurekasystemet. Tack och lycka till Peder! Peder Wikström har länge

Skogens möjligheter att motverka klimatförändringar

Tids- och systemperspektiv är avgörande i fråga om hur skogen ska hanteras optimalt för att motverka klimatförändringar visar ett examensarbete vid Uppsala universitet. På kort- och medellång sikt

TACK Tomas Lämås för enastående insatser

Tomas Lämås är kanske en av de personer som är starkast förknippad med Heurekasystemet. Han har på ett unikt sätt bidragit till Heurekas tillkomst och utveckling under en lång tid. Vi är många som

Skogens vindexponering kan minskas med spatial optimering

I en färsk vetenskaplig artikel introducerar Teresa López-Andújar Fustel en ny optimeringsmodell som minimerar vindexponering inom en skogsfastighet. SHa ställde några frågor till Teresa, som är

Loading…