Sveriges lantbruksuniversitet

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 164 sidor som är taggade med Heureka:

Professor Karin Öhman installerad

Den 24e maj var det professorsinstallation med bland andra professorn i skoglig planering, Karin Öhman. Med titeln "Med blicken mot framtiden" föreläste Karin om den information som behövs för att

Norges Landsskogstaxering 100 år

Norges Landsskogstaxering 100 år

Landsskogstaxeringen motsvarar vår Riksskogstaxering och är i och med den tidiga starten 1919 världens äldsta. Sveriges Riksskogstaxering som startade 1923 är liksom Finlands några år yngre. Sverige,

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av bl.a. 6§ i Skogsvårdslagen som gäller anläggning av ny skog. Heurekaanalyser användes i rapporten som lämnades till regeringen i

Carl Vigren

Carl Vigren

Research Assistant at the Unit for Field-based Forest Research Previously TA in R for masters' students at dept. for fish, wildlife & environmental studies. Currently providing programmatic

Professor Karin Öhman installerad

Den 24e maj var det professorsinstallation med bland andra professorn i skoglig planering, Karin Öhman. Med titeln "Med blicken mot framtiden" föreläste Karin om den information som behövs för att

Norges Landsskogstaxering 100 år

Norges Landsskogstaxering 100 år

Landsskogstaxeringen motsvarar vår Riksskogstaxering och är i och med den tidiga starten 1919 världens äldsta. Sveriges Riksskogstaxering som startade 1923 är liksom Finlands några år yngre. Sverige,

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Heurekaanalyser användes i översyn av föreskrift för anläggning av ny skog

Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av bl.a. 6§ i Skogsvårdslagen som gäller anläggning av ny skog. Heurekaanalyser användes i rapporten som lämnades till regeringen i

Kunskap om regional skogsanvändning

Kunskap om regional skogsanvändning

Arbetet med regionala skogsprogram sattes i gång på flera håll i landet under 2018. SLU fick i uppdrag att stödja fem av de nordliga länen med kunskapsunderlag rörande skogens tillstånd och nyttjande

Skogsnolia

Skogsnolia

Träffa oss på Skogsnolia anna.moren@slu.se Välkommen till SLU:s monter på SkogsNolia 2019, där vi bjuder på ett fullmatat program! Allt från drönare, klimatdebatt, skogsprognoser och utställningen

Kunskap om regional skogsanvändning

Kunskap om regional skogsanvändning

Arbetet med regionala skogsprogram sattes i gång på flera håll i landet under 2018. SLU fick i uppdrag att stödja fem av de nordliga länen med kunskapsunderlag rörande skogens tillstånd och nyttjande

Skogsnolia

Skogsnolia

Träffa oss på Skogsnolia anna.moren@slu.se Välkommen till SLU:s monter på SkogsNolia 2019, där vi bjuder på ett fullmatat program! Allt från drönare, klimatdebatt, skogsprognoser och utställningen

Skogsklimatscenarion

Hur mycket av skogens kolupptag får Sverige tillgodoräkna sig i klimatarbetet? Det bestäms till stor del av vilken referensnivå för kolupptaget man utgår ifrån. SLU har på uppdrag av regeringen tagit

Loading…