Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 38 sidor som är taggade med Heureka:

PlanWise (PlanVis)

PlanWise är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och vilka problemställningar som kan

Nya skogliga konsekvensanalyser presenteras

Skogsstyrelsen presenterar idag de nya skogliga konsekvensanalyserna, SKA22. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit med underlag och främst med att beräkna de olika framtida

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga

Hur klimatsmart är det egentligen att bruka skogen?

Under de senaste åren har frågan om det svenska skogsbruket bör intensifieras eller minskas undersökts i flera vetenskapliga studier. Problemet är dock att dessa studier (se listan nedan) har kommit

Heureka! 15/9 händer det: version 2.19 släpps, och anmälan

Denna version innehåller funktionalitet för att beräkna framtida kolförråd i skogsprodukter, rutin för att ta in beståndsdata från en skördarsimulator till Heureka och förbättrad prestanda. Kolförråd

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Ekologi, biologi och programmering – möt Heurekateamets senaste tillskott

Efter sin disputation inom teoretisk biologi bytte Jonatan Årevall bana för att få arbeta mer med en av sina tidigare arbetsuppgifter, nämligen programmering, och nu välkomnar vi honom som

Att förutspå träds tillväxt i nytt klimat

Genom att fokusera på hur mycket ljus gran och tall kan tillgodose sig i framtida klimat kan den långsiktiga tillväxten förutspås bättre menar SLU forskaren Martin Goude. I sin avhandling arbetade

Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

I skogen pågår ständigt tysta konversationer mellan mark och träd om vad träden önskar och vad marken kan ge. Dessa samtal om markens resurser kan berätta hur skogen kommer att hantera framtida

Hänsynsindikatorer för ett hållbarare skogsbrukNew Page

Det pågår ett flertal projekt för att ta fram olika typer av hållbarhetsindikatorer som kan underlätta exempelvis jämförelser av olika typer av skogsbruk och användning av skogsråvara, mäta eller

Nytt radarpar utvecklar modeller för skogsskador

Två av SLU Skogscentrums nya analytiker är specialiserade på modellering och simulering, bland annat med hjälp av optimerings- och simuleringsverktyget Heureka. De heter Narayanan Subramanian och

Klimat, mångfald och människa - allt får plats i skogen (?)

Det nya formasprojektet SPARC vill hjälpa skogsägare och andra aktörer att hitta i den snåriga djungeln av möjliga val och målkonflikter för att öka möjligheten att fatta beslut som bidrar till

Loading…