Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 36 sidor som är taggade med Heureka:

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför

Nytt online verktyg för hyggesfritt tas fram i nytt projekt

De kommande fyra åren kommer forskare från olika ämnesområden lyssna in på utmaningar och önskemål från skogsägare, avsevärt förbättra tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i bland annat

Fortsatt arbete med Skogliga konsekvensanalyser 2022

Rapport från projektledaren Andreas Eriksson: Det har nu gått några månader sedan Skogsstyrelsen presenterade de skogliga konsekvensanalyserna 2022 (SKA22) som togs fram i samarbete med SLU. Sedan

Välkommen till Fagerdalskogen år 2042

SLU har under året jobbat i ett projekt tillsammans med Frostbit Software Lab för att koppla deras verktyg för 3D-visualisering - Virtual Forest - till Heureka. Förhoppningen är att på sikt kunna

Konsten att berätta en historia om framtiden

Grön infrastruktur kan nog av några tyckas vara aningens abstrakt. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram en kartberättelse, en s.k. StoryMap, som på fastighetsnivån visar vad grön

Version 2.20

Vår tidiga julklappssäck till Dig är version 2.20! Den har tema Optimering och innehåller några efterlängtade klappar: Förenklad optimering – med en steg-för-steg-guide går det nu designa sina egna

PlanWise (PlanVis)

PlanWise är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och vilka problemställningar som kan

Nya skogliga konsekvensanalyser presenteras

Skogsstyrelsen presenterar idag de nya skogliga konsekvensanalyserna, SKA22. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit med underlag och främst med att beräkna de olika framtida

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga

Hur klimatsmart är det egentligen att bruka skogen?

Under de senaste åren har frågan om det svenska skogsbruket bör intensifieras eller minskas undersökts i flera vetenskapliga studier. Problemet är dock att dessa studier (se listan nedan) har kommit

Loading…