Sveriges lantbruksuniversitet

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 215 sidor som är taggade med Heureka:
Debatt om klimatrapportering

Debatt om klimatrapportering

På DN debatt har under april månad klimatrapporteringen diskuterats. Debatten har gällt vilka typer av utsläpp som tas upp i klimatrapportering och vilka typer som inte rapporteras till FN:s

Debatt om klimatrapportering

Debatt om klimatrapportering

På DN debatt har under april månad klimatrapporteringen diskuterats. Debatten har gällt vilka typer av utsläpp som tas upp i klimatrapportering och vilka typer som inte rapporteras till FN:s

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Genom att kombinera Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan scenarioberäkningar analyseras för den skogliga värdekedjan visar en rapport från forskningsprogrammet Mistra Digital

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Genom att kombinera Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan scenarioberäkningar analyseras för den skogliga värdekedjan visar en rapport från forskningsprogrammet Mistra Digital

Är du vår nya programchef eller verksamhetsledare?

Detta år kommer bli innehållsrikt för SHa då programchefen Tomas Lämås närmar sig pension samtidigt som verksamhetsledaren för systemutvecklingen, konsulten Peder Wikström, byter arbetsplats. Därför

Är du vår nya programchef eller verksamhetsledare?

Detta år kommer bli innehållsrikt för SHa då programchefen Tomas Lämås närmar sig pension samtidigt som verksamhetsledaren för systemutvecklingen, konsulten Peder Wikström, byter arbetsplats. Därför

Händelser vid vatten del 2: Anpassningar av skogsbruket i kantzoner mot vattendrag

Plockhuggning i kantzoner ger ett begränsat ekonomiskt intrång i skogsbruket samtidigt som lövträd påtagligt gynnas visar en studie publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research. Den nya

Händelser vid vatten del 2: Anpassningar av skogsbruket i kantzoner mot vattendrag

Plockhuggning i kantzoner ger ett begränsat ekonomiskt intrång i skogsbruket samtidigt som lövträd påtagligt gynnas visar en studie publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research. Den nya

Stora skillnader mellan ekonomiskt optimerat och dagens skogsbruk

Examensarbete av Petter Berggren konstaterar att det finns betydande skillnad mellan ekonomiskt optimerat skogsbruk och en simulering av dagens skogsbruk. Enligt studiens resultat kan nuvärdet med 2%

Stora skillnader mellan ekonomiskt optimerat och dagens skogsbruk

Examensarbete av Petter Berggren konstaterar att det finns betydande skillnad mellan ekonomiskt optimerat skogsbruk och en simulering av dagens skogsbruk. Enligt studiens resultat kan nuvärdet med 2%

Stora skillnader mellan ekonomiskt optimerat och dagens skogsbruk

Examensarbete av Petter Berggren konstaterar att det finns betydande skillnad mellan ekonomiskt optimerat skogsbruk och en simulering av dagens skogsbruk. Enligt studiens resultat kan nuvärdet med 2%

Skador på skog får eget centrum på SLU

SLU har fått i uppdrag att bygga upp ett skogsskadecentrum. Planen är att både arbeta med att förebygga och att övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt,

Loading…