Hoppa till huvudinnehåll

Heurekasystemet

En programserie som låter användare göra flera olika analyser, planer och scenarier för skogsskötsel. De kan användas för att beräkna både kort- och långsiktig utveckling av skogliga ekosystemtjänster och värden och täcker in hela beslutsprocessen. Förvaltas och utvecklas av Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa. 

Nyheter från SHa och Heurekasystemet

Renens vinterbete försvinner raskt men anpassat skogsbruk kan vända trenden

De senaste sjuttio åren har renens lavrika vinterbetesmarker minskat bland annat till följd av tätare och yngre skogar. Genom att anpassa dagens skogsbruk kan förutsättningarna för vinterbete öka med 22 procent inom femton år visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet.

Renar som betar marklav

Framtida skogsscenarier med Heureka – testa din skogliga fråga

Frågeställningar kring klimatförändringar, biodiversitet, rennäring, rekreation, hyggesfritt skogsbruk, kolinlagring och produktion är några exempel på vad forskare, lärare, företag och statliga myndigheter nyttjat det skogliga beslutsstödet Heureka till. Över 80 vetenskapliga artiklar där Heurekasystemet använts har publicerats i ett trettiotal olika tidskrifter och här ges smakprov på vad det använts till och vad som går att göra idag. Vad är dina skogliga frågor? Testa systemet med dina idéer.

Grankvist i vinterskrud

Heurekasystemet

Programvaror för planering och analys

Publicerad: 18 november 2022 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Jeannette Eggers

Postadress: Skogliga Hållbarhetsanalyser, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…