SLU-nyhet

KSLA belönar SLU:are

Publicerad: 16 december 2019

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2020 i Stockholms stadshus. KSLA har också valt in sju SLU:are som nya ledamöter.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete går till VMD Denise Laskowski (SLU, Uppsala), för hennes avhandling "Insulin and the early bovine embryo", där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

och

FD William Lidberg (SLU, Umeå), för hans avhandling "Digital wet areas mapping", där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning går till professor Sigrid Agenäs (SLU, Uppsala), för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst går till agronom Lennart Karlsson, Uppsala, för att han under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av humle.

Anders Elofsons medalj går till docent Anne-Maj Gustavsson, (SLU, Umeå) för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare.

I KSLA:s Skogsavdelning invaldes som ledamöter bl.a. universitetslektor Cecilia Mark-Herbert (SLU, Uppsala), professor Ove Nilsson (SLU, Umeå) samt vicerektor och professor Kevin Bishop (SLU, Uppsala). I Jordbruksavdelningen invaldes bl.a. professor Rodomiro Ortiz (SLU, Alnarp). I Allmänna avdelningen invaldes bl.a. biträdande lektor Elin Röös (SLU, Uppsala), professor Dirk Jan de Koning (SLU, Uppsala) och professor Thomas Randrup (SLU, Alnarp).

Läs mer på www.ksla.se